Smiltenes draudzei - jauns mācītājs

No 13. jūlija līdz 18. jūlijam Smiltenes evaņģēliski luteriskajā baznīcā varēs pieteikt aizgājēju pieminēšanas aizlūgumus, lai tos nolasītu pilsētas kapu svētkos. Pieteikumus pieņems no pulksten 12.00 līdz 14.00.

 

Kapu svētki Smiltenes pilsētā notiks 19. jūlijā pulksten 11.00. Dievkalpojumā kalpos Smiltenes luterāņu draudzes jaunais mācītājs Jānis Cepurītis. Smiltene būs viņa dzīvesvieta.

 

Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Cēsu iecirkņa prāvests Kārlis Ziedonis Varts informē, ka tā ir jaunā mācītāja, Lutera Akadēmijas absolventa, pirmā draudze.

 

J. Cepurītis kalpo arī Palsmanes luterāņu draudzē, kas pirms tam bija mācītāja Raita Jākobsona pārziņā. Tagad R. Jākobsons ir Strenču, Vijciema un Trikātas draudzes mācītājs. Līdz ar to trikātieši ieguvuši pastāvīgu mācītāju. Līdz pērnā gada 1. jūnijam Trikātā kalpoja tagadējais Valmieras iecirkņa prāvests un Valmieras Sīmaņa draudzes mācītājs Arnis Bušs, bet pēc tam uz draudzi tika sūtīti evaņģēlisti.

 

Smiltenes luterāņu draudzes bijušais mācītājs Normunds Celmiņš kā Rīgas Arhidiacēzes vikārs jūlijā un augustā kalpos Alūksnes luterāņu draudzē. Viņš ir arī Nacionālo bruņoto spēku štāba bataljona kapelāns.

Smiltene