Smiltenes luterāņu draudzes jubilejā kancelē kāpj arhibīskaps 3

Smiltenes luterāņu dievnamā zvans svētdien ieskandināja īpašu dievkalpojumu, un to vadīt ieradās Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags. Šogad aprit 640 gadu, kopš Smiltenes pusē pastāv kristiešu draudze.

Draudze šo vēsturisko gadskārtu svinēja pateicības dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu. Vienlaikus arhibīskaps ieveda amatā Smiltenes luterāņu jauno mācītāju Zigmāru Ziemani.

"Prieks par to, ka draudze, ejot cauri gadsimtiem, saņēmusi Dieva palīdzību un vēl aizvien pastāv," atzīst Z. Ziemanis.

Dalās priekos un bēdāsBijušajam valmierietim Smiltene, šejienes draudze un baznīca ir iepatikusies jau pirmajos kalpošanas mēnešos. Jaunais mācītājs neslēpj, ka Smiltenē viņš gribētu sagaidīt vecumdienas, ja Dievs to dos.

Šobrīd Smiltenes evaņģēliski luteriskajā draudzē ir gandrīz 330 cilvēku, arī jaunieši. Baznīcēnu, kuri katru svētdienu apmeklē dievnamu un brīvajā laikā ar darbiem kalpo Dievam, ir mazāk, toties viņi to dara no sirds.

Smilteniete Maija Lakina brīvprātīgi kalpo Svētdienas skolā un atbalsta arī citas draudzes aktivitātes. "Dievs man pašai personīgi devis tik daudz, ka gribu šo Dieva mīlestību dot tālāk. Tāpēc jau mēs te nākam un stiprinām draudzes sadraudzību, dalāmies priekos un bēdās," draudzes lomu kristiešu dzīvē uzsver sieviete.

Svētdien pēc dievkalpojuma un vokālās grupas "Schola Cantorum Riga" koncerta draudze turpat baznīcā pulcējās pie mielasta galda, uz kura goda vietā atradās torte ar draudzes lielās jubilejas simboliku.

"Viena diena - svētdiena - ir jāveltī baznīcai un jādomā par Jēzu Kristu, jo viņš mira par mūsu grēkiem. Ļaudis arī varētu vairāk piedalīties kalpošanā, jo sestdien lapu talkā bija maz cilvēku," teic dievnamā sastaptais pensionārs Jānis Lauzis, bijušais baznīcas kurinātājs. Tagad kurināt baznīcas krāsnis viņš vairs nevarot veikt veselības dēļ.

Par Smiltenes evaņģēliski luteriskās draudzes dibināšanas gadu tiek pieņemts vecajā baznīcas zīmogā attēlotais skaitlis 1370. Pirmā baznīca atradās bruņinieku pilī un to iesvētīja 1370. gada 25. martā - Jēzus mātes Marijas pasludināšanas dienā, tādēļ arī nosaukta par Marijas baznīcu.

Savukārt rakstiskas ziņas par draudzi saglabājušās no 1430. gada. Pašreizējo luterāņu baznīcas ēku Smiltenes centrā uzcēla 1859. gadā. Pirms gada un arī oktobrī arhibīskaps J. Vanags vadīja pašreizējā dievnama 150 gadu jubilejas dievkalpojumu.

"Gadskaitļi apliecina, ka ne jau dievnams ir svarīgākais, bet gan draudze, kas pulcējas ar Dieva vārdu," svētdien Smiltenē baznīcēnus uzrunāja arhibīskaps.

Jāizvērtē katra dienaSvētku dievkalpojuma sprediķī J. Vanags aicināja ikvienu cilvēku katru vakaru vismaz 20 minūtes veltīt savas sirdsapziņas izmeklēšanai, - apsēsties un pārdomāt, ko šajā dienā esam darījuši, runājuši vai domājuši, izvērtēt dienā piedzīvotos notikumus, gan labus, gan sliktus.

Vairāki cilvēki pēc dievkalpojuma atzina, ka tāds brīdis, lai ieskatītos savā sirdsapziņā, bija augstvērtīgais vīru vokālās grupas "Schola Cantorum Riga" koncerts, kurā skanēja viduslaiku gregoriskie, garīgie dziedājumi.

Dievkalpojumi Smiltenes luterāņu dievnamā notiek katru svētdienu pulksten 11.00. Mācītājs Z. Ziemanis pieņem apmeklētājus otrdienās no pulksten 16.00 līdz 18.00. No 25. līdz 29. oktobrim viņš gan atradīsies Vācijā, kur piedalīsies tālmācības programmā. Pieņemšana, iesvētes mācība un Bībeles stunda šajā nedēļā nenotiks.

Komentāri 3

Austere.

Ir jau dīvaini jūsmināties par to ko uzspieda vācieši 13. gadsimtā, bet tā veiksmi un labu vēlot turpmākajā laikā cien. Ziemaņ tēvam.

pirms 10 gadiem, 2010.10.12 13:48

Rietums

Varbūt varētu Austerīt kopā bluķi pavilkt

pirms 10 gadiem, 2010.10.12 21:09

Smiltene