Smiltenes novada bibliotēkas pateicas dāvinātājiem akcijā “Draudzīgais aicinājums”

“…dots devējam atdodas desmitkārtīgi….”, tā teikusi Māra Zālīte un Smiltenes novada bibliotēku darbinieces piekrīt šim apgalvojumam. Arī iepriekšējos gados bibliotēkas ir pieņēmušas dāvinājumus, taču šogad tas šķiet desmit reizes īpašāk, jo dalība akcijā “Draudzīgais aicinājums” publiski izsludināta pirmo reizi.

Šīs akcijas laikā esam saņēmuši pārdomātus un noderīgus dāvinājumus. Daļa no tiem tiks uzņemti bibliotēku krājumos, daļa tiks izmantoti krājumā esošo vērtīgu, bet fiziski nolietotu grāmatu nomaiņai pret tādiem pašiem izdevumiem labā fiziskā stāvoklī. Bibliotēku krājums kļūs gan bagātāks, gan estētiskāks. Pavisam Smiltenes novada bibliotēkas no 20 dāvinātājiem saņēma 112 grāmatas, trīs galda spēles, 74 filmu DVD, 11 spēļu DVD.

Ar patiesu un neviltotu prieku, ar cieņu un mīlestību pateicamies ikvienam atbalstītājam par dāvinājumiem “Draudzīgā aicinājuma” akcijas ietvaros.

“Draudzīgo aicinājumu” 1935.gadā uzsāka toreizējais Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, kurš savā vārda dienā uzdāvinājis bērnības skolai grāmatas un lūdzis, lai arī citi atceras savas skolas. Tāds bija viņa iedibinātās „Draudzīgā aicinājuma” dienu sākums, ar vēlmi atjaunot pilsētās dzīvojošo un strādājošo cilvēku bieži vien zaudēto saikni ar dzimto pagastu, veicināt garīgās intereses, izglītību un sakoptas kultūrvides veidošanu arī visattālākajos Latvijas nostūros. Pēc neatkarības atjaunošanas 1994. gadā šo tradīciju atjaunoja Draudzīgā aicinājuma fonds. Smiltenes novada bibliotēka aicināja atbalstīt “Draudzīgā aicinājuma” ideju un no 28.janvāra līdz 28.februārim dāvināt grāmatas, galda spēles un audiovizuālos resursus gan bibliotēkai Smiltenē, gan bibliotēkām novada pagastos.

Smiltene