Smiltenes novada Būvvalde rīko būvniecības ieceru publiskās apspriešanas

Smiltenes novada Būvvalde 22.februārī un 1. martā rīko būvniecības ieceru publiskās apspriešanas un aicina iedzīvotājus piedalīties un izteikt viedokļus.  

22.februārī plkst. 17.00 Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2 (2.stāvā), Smiltenē, notiks būvniecības ieceres “Pašapkalpošanās automazgātavas jaunbūve, Kalēju ielā 8, Smiltenē” prezentācija. Saskaņā ar būvniecības ierosinātāja - SIA “CWP” projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts izbūvēt vaļēja tipa augstspiediena pašapkalpošanās automazgātavu ar trīs mazgāšanas vietām. Automazgātavas kompleksu veidos 3 atsevišķas brīvstāvošas būves: vaļēja tipa augstspiediena automazgātava, stacionārs putekļu sūcējs un atkritumu konteinera nojume.

1.martā plkst. 17.00 Smiltenes novada domes zālē, Pils ielā 2 (2.stāvā), Smiltenē, notiks būvniecības ieceres "Koksnes žāvēšanas kalšu uzstādīšana (īslaicīgas lietošanas būve), Rīgas ielā 16A, Smiltenē" prezentācija. Saskaņā ar būvniecības ierosinātāja - SIA “Sindas Kaltes” projektēšanas uzdevumu uz zemes gabala paredzēts uzstādīt 2 koksnes žāvētavas un aprīkot tās ar komunikācijām: elektroapgādi, ūdensapgādi, siltumtīklu saskaņā ar Žāvētavu ražotāja tehnisko uzdevumu. 

Ar būvniecības ieceru dokumentācijām iepazīties un sniegt atsauksmes var Smiltenes novada Būvvaldē, Dārza ielā 11, Smiltenē. Vairāk informācija pašvaldības mājas lapā www.smiltene.lv,  sadaļā “Sabiedriskā apspriešana”. 


Smiltene