Smiltenes novada dome pārņem pagastu pašvaldībās iesāktus projektus 3

Smiltenes novada dome pārņem pagastu pašvaldībās iesāktos projektus lauku attīstībai un turpinās to realizāciju.

Tas attiecas uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības pasākumu "Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem".

"Saņēmām Lauku atbalsta dienesta vēstuli ar lūgumu novada domei pārņemt pagastu saistības, jo pagastu padomes vairs nepastāv," informē Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs Andris Lapiņš.

Novada dome pārņēmusi ar līgumiem noteiktās saistības pieciem projektiem. Darbi jau ir paveikti projektā par Bilskas pagasta Birzuļu tautas nama vienkāršoto rekonstrukciju un projektā par ceļa Raunas ceļš - Platnieki - Prieņi rekonstrukciju Brantu pagastā.

Tehniskais projekts gandrīz izstrādāts Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcijai. Pēc tam tiks izsludināta iepirkuma procedūra.

Līdz 12. augustam turpinās iepirkums projektā par triju pašvaldības ceļu rekonstrukciju Launkalnes pagastā. Tie ir ceļi: Launkalne - Rauziņa; Kalna Cepļi - Muižnieki - Dārziņi; "Jautrais ods" - Sieki - Kainaiži.

Līdz šim dokumentus izņēmušas vairāk nekā 20 firmu. Iepirkuma process tiek gatavots projektam par Palsmanes kultūras nama rekonstrukciju un estrādes teritorijas labiekārtošanu.

A. Lapiņš informē, ka finansējumu veidos nauda no Eiropas fondiem un novada domes budžeta. Katram projektam aizvadītajā gadā aprēķinātās izmaksas tagad izmainās iepirkuma procedūras laikā. To ietekmē būvfirmu konkurence un būvmateriālu cenu samazināšanās.

Smiltenes novada dome arī piekritusi paredzēto pasākumu īstenošanai projektā "Grundzāles pagasta publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošana", kas šobrīd tiek vērtēts Lauku atbalsta dienestā (LAD. Pašvaldības atbalsts būs vajadzīgs, ja projekta iesniegumu apstiprinās.

Novada dome arī pārņems ar līgumiem noteiktās saistības jau pabeigtam projektam par ielu asfaltbetona seguma izbūvi Bilskas ciematā, lai LAD varētu veikt līgumā paredzētos maksājumus.

Smiltenes novada dome arī piedalīsies biedrības "Abulas lauku partnerība" izsludinātajā projektu konkursā ar trijiem pieteikumiem.

Tie ir projekti par tautas tērpu iegādi Palsmanes pamatskolas deju kolektīvam (kopējās izmaksas 1200 lati); par krīzes centra izveidošanu Palsmanes pagastā (10 tūkstoši latu); par novada domes pieejamības uzlabošanu (4464,90 lati).

Šajā projektā paredzēts labiekārtot teritoriju pie pašvaldības ēkas Dārza ielā 3 Smiltenē, nodrošinot virsūdeņu novadīšanu un izveidojot ratiņu un riteņu novietni.

Komentāri 3

garšoalus

gribu t kreklu ar A. Mežuļa, U. Rudžīša bildēm

pirms 11 gadiem, 2009.08.08 12:19

to garšo alus

Vai mums visiem ir tik svarīgi to zināt, ka jāraksta portālā? Gribi tālāk!

pirms 11 gadiem, 2009.08.08 15:32

Ina

Kā gan tas iespējams, ka novada deputātes vēl joprojām ir Podniece un Vīķele. JŪS pārkāpjat likumu.

pirms 11 gadiem, 2009.08.08 16:27

Smiltene