Smiltenes novada jaunsargi sakopj Otrajā pasaules karā kritušo piemiņas vietas

Sestdien Smiltenē sakopta Baltā krusta apkārtne jeb Otrajā pasaules karā kritušo vācu armijas karavīru apbedījumu vieta.

Talkā strādāja 218. jaunsargu vienības Smiltenes novada jaunsargi un viņu vadītājs Mārtiņš Latvers, palīdzot nevalstiskās organizācijas "Daugavas Vanagi Latvijā" (DVL) Smiltenes nodaļai uzturēt šo piemiņas vietu sakoptu arī lapkritī un rudens lietavās.

Pie Baltā krusta jaunsargi sagrāba lapas, izravēja apstādījumus, uzirdināja nomales un nomazgāja krustu, ko vēlāk, saulainākā laikā, vēlas pārkrāsot. Jaunieši arī spriež, ka brīvajā vietā vajadzētu uzbērt kūdru un mulču un iestādīt dekoratīvus augus. Pēc tam jaunsargi devās uz Meža kapiem, lai sakoptu tur apbedīto padomju armijas karavīru atdusas vietu.

Jaunsargs Rihards Diūra, tāpat kā citi viņa biedri, talkā strādāja labprāt, jo tas esot ieguldījums Smiltenes sakopšanā. Par Balto krustu jaunietis zināja arī agrāk, taču šai vietai nepievērsa uzmanību. Pirms talkas jaunsardzes Kristīne Lokste un Lelde Pētersone izpētīja vēstures datus par kritušo karavīru apbedījumu vietām Smiltenē, lai par uzzināto pastāstītu vienaudžiem.

Kara laikā lazaretē no ievainojumiem mirušos vācu armijas karavīrus apglabāja tagadējās Atmodas un Zaķu ielas krustojuma rajonā. Viņu apbedījumu vietu nejauši atraka, padomju laikā būvējot Pionieru (tagad - Atmodas) ielu.

Pēc nostāstiem karavīru mirstīgās atliekas savāca vienā kaudzē un apraka pie bērziem, kur tagad ir uzstādīts Baltais krusts. Pavisam tur apbedīti, iespējams, 140 karavīri. Pirms vairākiem gadiem vairāku desmitu kritušo mirstīgās atliekas izraka, lai nogādātu vai nu dzimtenē vai arī vācu karavīru kapsētā Beberbeķos.

"Karavīri vienmēr karos bijuši cietēji dažādu politisko varu iespaidā, un miljoniem gājuši bojā," teic M. Latvers. Tādēļ arī talkā sakoptas visas apzinātās kareivju atdusas vietas neatkarīgi no tā, kurā armijā viņi cīnījušies.

Smiltenes novada jaunsargu vienībā darbojas 12 līdz 19 gadus veci skolēni. "Gaidīti piepulcējamies arī jauni dalībnieki, kuri vēlas darboties jaunsargu rindās un kuriem patīk disciplīna," aicina M. Latvers. Jaunsargi katru pirmdienu darbojas Smiltenes Centra vidusskolā 7. klases kabinetā pulksten 16.00, bet otrdienās - Smiltenes ģimnāzijā 66. kabinetā arī pulksten 16.00.

Smiltene