Smiltenes novadā nosaka samaksu par darbu komisijā

Smiltenes novada deputāti noteikuši atlīdzību novada pašvaldības komisiju locekļiem par pienākumu veikšanu.

 

"Tie ir četri lati par nostrādāto stundu saskaņā ar darba grafiku," informē Smiltenes novada domes kancelejas nodaļas vadītāja Dina Kaupe.

 

Samaksa par darbu komisijās netiks veikta tiem komisiju locekļiem, kuri ir Smiltenes novada pašvaldības administrācijas darbinieki, izņemot Administratīvās komisijas priekšsēdētāju un sekretāri. D. Kaupe skaidro, ka šis izņēmums pieļauts Administratīvās komisijas darba lielā apjoma dēļ.

 

Smiltenes novadā strādā šādas komisijas: Administratīvā; Zemes; Iepirkumu; Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas; Apstādījumu saglabāšanas; Privatizācijas. Komisiju locekļi pārsvarā ir novada domes administrācijas speciālisti.

Smiltene