Smiltenes novadā pasniegs Gada balvu

Nākamo divu nedēļu laikā sabiedrība var ieteikt kandidātus Smiltenes novada augstākā apbalvojuma - Gada balvas - saņemšanai. Ierosinājumus gaidīs līdz 15. oktobrim Smiltenes novada domē Dārza ielā 3.

Tāpat var izvirzīt kandidātus titula "Smiltenes novada Goda cilvēks" saņemšanai. Tie ir jauni novada pašvaldības apbalvojumi, kuru nolikumu deputāti apstiprināja sēdē šo ceturtdien, informē Smiltenes novada kultūras darba organizatore Pārsla Jansone. Balvas pirmo reizi pasniegs valsts svētku sarīkojumā 17. novembrī Smiltenes kultūras un sporta centrā.

Gada balvu, ko simbolizēs metāla rudzupuķes statuete, Smiltenes novadā pasniedz nominācijās: izglītībā (par sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, izciliem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, par novada vārda popularizēšanu valstī, pasaulē); kultūrā (par aktīvu radošu darbību, par ieguldījumu novada popularizēšanā valstī un pasaulē); sportā (par izciliem sasniegumiem un novada vārda popularizēšanu pasaulē); tautsaimniecībā (par ieguldījumu novada iedzīvotāju labklājības nodrošināšanā, novada uzņēmumu un infrastruktūras attīstībā); veselības aizsardzībā un sociālajā aprūpē (par ieguldīto darbu novada iedzīvotāju sociālās labklājības nodrošināšanā un veselības aprūpē); sabiedriskajā darbībā (par aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā valstī un pasaulē).

Apbalvojumu "Smiltenes novada Goda cilvēks" pašvaldība piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem Smiltenes novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes, saimnieciskajā vai citā darbā. Šo apbalvojumu var pasniegt gan Smiltenes novada iedzīvotājiem, gan arī augstām Latvijas un ārvalstu amatpersonām un sadraudzības pilsētu vadītājiem.

Kandidātus abiem apbalvojumiem var izvirzīt arī ikviens Smiltenes novada iedzīvotājs un novadā reģistrētās juridiskās personas, valsts vai pašvaldību institūcijas. Pretendentus vērtēs novada deputāti.Sīkāku informāciju par izvirzīšanas nosacījumiem un iesnieguma noformēšanu var uzzināt Smiltenes novada domē.

Smiltene