Smiltenes novadā uzraudzīs civilo aizsardzību

Smiltenes novadā ir izveidota pašvaldības Civilās aizsardzības komisija. Tā ir koordinējoša un konsultatīva institūcija ar mērķi koordinēt civilās aizsardzības pasākumus katastrofu un to draudu gadījumā, kā arī risināt dažādus jautājumus.

 

Smiltenes novada Civilās aizsardzības komisijas priekšsēdētājs ir novada domes vadītājs Ainārs Mežulis, priekšsēdētāja vietnieks - Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Smiltenes iecirkņa vadītājs.

 

Komisijā darbojas: novada deputāts Aigars Dudelis, Smiltenes policijas iecirkņa priekšnieks Jānis Ērmanis, Jānis Norkus ("Latvenergo" pārstāvis), Guntis Beļickis (Smiltenes ceļu rajons), Uldis Rudzītis (novada dome), Uldis Birkenšteins (Variņu pagasta pārvalde), Raitis Melderis (pašvaldības SIA "NKUP"), Sarmīte Zvirgzdiņa (SIA "SK Smiltenes slimnīca").

Smiltene