Smiltenes novadam balva par labāko valsts un pašvaldību pakalpojumu centru reģionālā mērogā

Vakar, 30. maijā, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards pasniedza ministrijas novērtējuma balvu un zelta diplomu Smiltenes novada pašvaldībai un Smiltenes valsts un pašvaldības vienotajam klientu apkalpošanas centram (VPVKAC). Apbalvojumu “Labākais vienotais klientu apkalpošanas centrs reģionālās nozīmes valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru grupā” saņēma Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un VPVKAC vadītāja Jūlija Egle.
 
Svinīgā balvas un diploma pasniegšanā, kas norisinājās novada domē, ministrs Kaspars Gerhards uzsvēra, ka reģionālie klientu apkalpošanas centri nodrošina būtisku valsts un pašvaldību funkciju – informācijas un pakalpojumu sniegšanu kā iedzīvotājiem, tā arī uzņēmējiem: „Valsts un pašvaldības iestādēm ir jābūt viegli pieejamām un sasniedzamām ikvienam. Iedzīvotāji un uzņēmēji, izmantojot klientu centru sniegtās iespējas – „vienas pieturas aģentūru”, var taupīt laiku un resursus, saņemot visu nepieciešamo vienuviet. Ir redzams, ka iedzīvotāji šo iespēju aktīvi izmanto – šī gada maijā klientu centros tika apkalpoti vairāk nekā 150 tūkstoši cilvēku. Lai novērtētu un izceltu to, cik sabiedrībai svarīgu darbu veic klientu centri, šogad pirmo reizi mēs pasniedzam Izcilības balvu labākajiem.”
 
Ministrs Kaspars Gerhards norādīja arī uz Smiltenes novada pozitīvajiem sasniegumiem: „Smiltenes pašvaldības loma Latvijas reģionu attīstībā ir ievērojama – redzams, ka Smiltene kļūst par nopietnu attīstības centru, veidojot attīstības trīsstūri kopā ar Valmieru un Cēsīm. Esmu gandarīts, ka Smiltenes novads aktīvi izmanto Eiropas Savienības fondu atbalsta iespējas, īstenojot jau vairāk nekā 50 sabiedrībai nozīmīgus projektus. Tiek veikta ceļu infrastruktūras pilnveidošana, arī lauku ceļu atjaunošana, uzņēmējdarbības veicināšana, kā arī citi pilsētvides sakārtošanas un pašvaldības iedzīvotāju labklājības veicinoši pasākumi. Tas uzskatāmi parāda to, ka kopīgiem spēkiem, sadarbojoties valstij un pašvaldībām, ir iespējams veidot Latvijas reģionus ar gaišu nākotni, kur ikviens iedzīvotājs saņem iespējami labākos pakalpojumus un atbalstu kā no valsts, tā arī no savas pašvaldības.”
 
Smiltenes novada pašvaldības mērs Gints Kukainis: “Augsti novērtēju sadarbību ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru un ministrijas speciālistiem. Pateicoties šai pozitīvajai sadarbībai, mēs esam spējuši nodrošināt pašvaldības attīstību un sabiedrībai nozīmīgu projektu īstenošanu, izmantojot dažādus pieejamos atbalsta fondus. Arī turpmāk mēs aktīvi sadarbosimies ar ministriju, lai turpinātu jau uzsāktos darbus, kā arī veidotu jaunus projektus mūsu iedzīvotāju labklājības veicināšanai un reģiona izaugsmei!”
 
Smiltenes novada VPVKAC sniegta lielākā daļa no visos reģionālās nozīmes VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem. Smiltenes novada VPVKAC stiprā puse ir VSAA pakalpojumu sniegšana daudzveidīgos kanālos – digitāli, telefoniski, klātienē. Lielākā daļa (71%) Smiltenes novada VPVKAC sniegto pakalpojumu ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstu pieteikumi, 13% pakalpojumu bijuši valsts iestāžu konsultācijas, 16% no visām konsultācijām ir bijušas konsultācijas par Latvija.lv pieejamajiem e-pakalpojumiem.
 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija VPVKAC projekta ieviešanu uzsāka 2015.gadā, un gada noslēgumā tika atvērti jau 56 klientu centri visā Latvijā. Savukārt 2017.gada izskaņā kopējais klientu centru skaits sasniedza jau 72. Turklāt 2018.gada laikā plānots atvērt vēl četrus klientu centrus, lai teju visus Latvijas reģionos „vienas pieturas aģentūras” VPVKAC būtu pieejamas.
 
VPVKAC izveide ir mērķtiecīgs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzītās politikas rezultāts, lai iedzīvotājiem padarītu ērtāku un pieejamāku publisko pakalpojumu saņemšanu

Smiltene