Smiltenes pagastā remontē avārijas bedres

Vakar Smiltenes pagastā uz valsts galvenā autoceļa Valmiera - Smiltene laboja avārijas bedres. Objektā strādāja Smiltenes ceļu rajona strādnieki.

Smiltenei apkārtējo pagastu iedzīvotāji, kuri pa šo ceļu brauc uz darbu un vakarā - uz mājām, ievēroja, ka bedres asfaltā parādījās dienas laikā.

Apvaicātie autovadītāji uzteic paveikto remontu. Vismaz vienā ceļa posmā var braukt drošāk, nebaidoties tumsā iebraukt bedrē un sasist mašīnas ratu.

Smiltenes ceļu rajona direktors Guntis Beļickis informē, ka pagaidām uzņēmuma strādnieki labo tikai avārijas bedres, aizpildot tās ar auksto bitumena maisījumu.

"Tas ir vienīgais materiāls, ko pašreizējos laika apstākļos var izmantot un kas kalpos tikai mēnesi vai divus. Īstie masveida bedrīšu remonti sāksies tad, kad gaisa temperatūra sasniegs pastāvīgi plus piecus grādus," skaidro G. Beļickis.

To, ka bedres šobrīd uz ceļiem aug kā sēnes pēc lietus, ietekmē sals naktīs un atkusnis dienā.

Brauktuves plaisās iekļūst ūdens, sasalst un izcilā asfalta segumu, kas pārsvarā ir nolietojies.

Avārijas bedres ceļinieki laboja, sākot no autobusu pieturas "Bērzaines skola" Valmieras virzienā un virzoties līdz pagriezienam uz Trikātu.

Par pašvaldības ceļu uzturēšanu Smiltenes pagastā rūpējas pagasta pārvalde atbilstoši atvēlētajam finansējumam no autoceļu fonda. Prioritāte ir intensīvāk izmantotie ceļi, kuri ved uz apdzīvotām vietām un vairākām mājām. Kopējais pašvaldības pārziņā esošo ceļu garums Smiltenes pagastā ir 54 kilometri.

Smiltene