Smiltenes novada pašvaldība rīko atkārtotas dzīvokļu īpašumu izsoles 2

2013. gada 27.februārī Smiltenes novada dome rīko četru pašvaldības nekustamo īpašumu – dzīvokļu īpašumu atkārtotas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli, kas atrodas Launkalnes un Smiltenes pagastā.

Nekustamais īpašums - dzīvokļa īpašums ar adresi „Bērzaine”-5, kas atrodas Smiltenes pagastā, sastāv no atsevišķa trīsistabu dzīvokļa ar kopējo platību 110.5 m2, kopīpašuma 1105/6901 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, divām palīgēkām un 1105/6901 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala ar kopējo platību 0.9209 ha. Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena – Ls 3000,00.

Dzīvokļa īpašums ar adresi „Ķeņģi”-2 (Launkalnes pagasts) sastāv no atsevišķa divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 62.4 m2, kopīpašuma 6240/14470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas, un 6240/14470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala ar kopējo platību 5976 m2. Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena – Ls 600,00. Nekustamais īpašums tiek pārdots uz nomaksu, samaksu veicot trīs gadu laikā no izsoles dienas.

Dzīvokļa īpašums ar adresi „Ķeņģi”-3 (Launkalnes pagasts) sastāv no atsevišķa vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 37.1 m2, kopīpašuma 3710/14470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas, un 3710/14470 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala ar kopējo platību 5976 m2. Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena – Ls 400,00.

Savukārt dzīvokļa īpašums ar adresi „Silva 20”-11 (Silva, Launkalnes pagasts) sastāv no atsevišķa divistabu dzīvokļa ar kopējo platību 47.5 m2, kopīpašuma 4750/53130 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un palīgēkas, un 4750/53130 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājai piesaistītā zemes gabala ar kopējo platību 3241 m2. Izsoles objekta nosacītā cena un izsoles sākumcena – Ls 3600,00.

Izsoles notiks Smiltenes novada domes sēžu zālē, Dārza ielā 3, Smiltenē: plkst.9.00 „Ķeņģi”-2 dzīvokļa īpašuma izsole, plkst 10.00 „Ķeņģi”-3 dzīvokļa īpašuma izsole, plkst. 11.00 „Bērzaine”-5 dzīvokļa īpašuma izsole,  savukārt plkst. 14.00 „Silva 20”-11 dzīvokļa īpašuma izsole.

Visi nekustamie īpašumi tiek pārdoti uz nomaksu, samaksu veicot trīs gadu laikā no izsoles dienas.

Interesenti ar izsoles noteikumiem var iepazīties gan elektroniski novada mājas lapā www.smiltene.lv, gan klātienē Smiltenes novada domē, Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, Kancelejas nodaļā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no 14.00 līdz 16.00, tālr. 64774844.

Par izsolāmo dzīvokļu apskates vietu un laiku aicinām sazināties ar Launkalnes pagasta pārvaldes vadītāju pa tālr.64707460 vai mob.tālr.29127008 un Brantu un Smiltenes pagastu pārvaldes vadītāju pa tālr.64772645 vai mob.tālr.26164671.

Komentāri 2

Dzintars

Sarauj! Vēl palikuši 5 mēneši līdz vēlēšanām. Vajag paspēt vēl kaut ko ieraut nāsīs! Ja nu nepārvēlēs...

pirms 8 gadiem, 2013.01.18 09:12

morga sanitārs

Vai tie dzīvokļi ir pārbaudīti,ka nav atkal kāda mūmija iekšā.

pirms 8 gadiem, 2013.01.18 12:52

Smiltenes pagasts