Blomē un Smiltenē notiks pavasara tirgus

Smiltenes novada pašvaldība ik gadu pavasarī organizē gadatirgu ar mērķi popularizēt Smiltenes novadā un Latvijā audzētus stādus, amatnieku darinājumus un mājražotāju produkciju.

Ņemot vērā, ka Ministru kabineta noteikumi Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” nosaka, ka ielu tirdzniecības organizēšanas vietā atrodas ne vairāk par 20 tirdzniecības dalībniekiem, pašvaldība organizēs pavasara tirgu vairākās vietās, kur atļauta būs tirgošanās ar amatniecības, lauksaimniecības, pārtikas precēm ar vieglajiem alkoholiskajiem dzērieniem (alu, sidru, karstvīnu), suvenīriem un stādiem. 

9.maijā no plkst. 8.00 līdz 14.00 pavasara tirgus notiks Blomes pagasta centrā.  Tirgotājiem dalība ir jāpiesaka elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu, kura tiks publicēta www.smiltene.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība – Gadatirgus” no 30.aprīļa plkst. 8.00, kamēr tiek sasniegts maksimāli atļautais tirgotāju skaits. Jautājumu gadījumā var sazināties ar tirgus organizatoru tālr.: 26420044 (Blome).

15.maijā no plkst. 8:00 līdz 15:00 pavasara tirgus notiks Smiltenē divās vietās – Atmodas ielā 4A un Gaujas ielā 1. Tirgotājiem dalība ir jāpiesaka elektroniski, aizpildot pieteikuma veidlapu, kura tiks publicēta www.smiltene.lv sadaļā “Uzņēmējdarbība – Gadatirgus” no 10. maija plkst. 13.00, kamēr tiek sasniegts maksimāli atļautais tirgotāju skaits. Jautājumu gadījumā var sazināties ar tirgus organizatoru tālr.: 29194723 vai 28323729. (Smiltene).

Smiltenes pilsēta