Pie senioriem mājās dosies samariešu jaunais auto

Šodien, 13. maijā, Smiltenē, Baznīcas laukumā ikvienam interesentam Latvijas Samariešu apvienība prezentēja savu  automašīnu, kas paredzēta kvalitatīvai, ātrai aprūpei un palīdzībai vientuļiem, veciem cilvēkiem, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti Smiltenes novadā un kaimiņu novados. 

Šis pakalpojums Smiltenes novadā tiks sniegts sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību un Sociālo dienestu.  Projekts “Samariešu atbalsts mājās”  paredz attīstīt kvalitatīvu un pieejamu aprūpi un palīdzību vientuļiem, veciem cilvēkiem lauku reģionos, kā arī cilvēkiem ar invaliditāti. 

“Daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir kāds tuvāks vai tālāks radinieks, kurš dzīvo laukos, sīksti turas pie savas dzīvesvietas un nevēlas doties nekur prom no savām mājām, pat ja viņam ir nepieciešama aprūpe vai palīdzīga roka ikdienas darbos, kas viņam sagādā grūtības. 

Tāpēc uzbūvējām īpaši aprīkotas automašīnas, kuras dosies pie cilvēkiem uz viņu dzīvesvietu, lai palīdzētu un atvieglotu ikdienu, neizraujot šo cilvēku no viņa ierastās vides,” stāsta Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš, kurš arī piedalījās pasākumā.Interesentiem, kuri vēlas saņemt samariešu atbalstu mājās, jāvēršas sava novada Sociālajā dienestā.

Smiltenes novadā jau darbu uzsākusi Latvijas Samariešu apvienības Smiltenes novada nodaļa, kurā strādā seši cilvēki.  Jaunā mašīna pie klientiem Smiltenes novadā pirmo reizi dosies nākamajā nedēļā.Vairāk lasiet laikrakstā “Ziemeļlatvija” ceturtdien, 15. maijā.

Smiltenes pilsēta