Smiltenē, Galdnieku ielā, un Launkalnē ūdensvada avārija (Papildināts!)

Smiltenes_NKUP ‏@Smiltenes_NKUP  Sakarā ar ūdensvada avāriju Smiltenē, Galdnieku ielā ir pazemināts ūdens spiediens un iespējami ūdens padeves pārtraukumi. @SmiltenesNovads


Smiltenes_NKUP ‏@Smiltenes_NKUP  

Launkalnē ūdensvada avārija, ūdens padeve tiks atjaunota pēc darbu pabeigšanas (apm 15.00).


Papildinājums: Smiltenes_NKUP ‏@Smiltenes_NKUP  

Galdnieku ielā ūdens avārija novērsta, bet Launkalnē darbi turpinās, taču, kad tiks padeve atjaunota, ūdenim var būt pasliktināta kvalitāte.

Smiltenes pilsēta