Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres publiskā apspriešanas sanāksme

12.jūlijā plkst.17.00 Smiltenes pilsētas Kultūras centra kino zālē notiks Smiltenes pilsētas Baznīcas laukuma būvniecības ieceres publiskā apspriešanas sanāksme un prezentācija. 

Aicināti visi interesenti! 

Plašāk par būvniecības ieceri https://goo.gl/PrNQzf

Smiltene