Smiltenes pilsētas dome šogad vairāk naudas plāno tikai sociālajā jomā

Šogad Smiltenes pilsētas attīstību veicinās Eiropas Savienības fondu nauda. Pašvaldībai pašas budžeta naudas pietiks tikai savu iestāžu funkciju nodrošināšanai.

 

Vienīgā joma, kurai Smiltenes dome ir palielinājusi finansējumu, ir sociālā aizsardzība. Turklāt pašvaldība ieviesīs un finansēs jaunu pakalpojumu - zupas virtuvi maznodrošinātajiem, kas sāks darboties, iespējams, marta nogalē.

 

Pašvaldības pamatbudžetā šogad plānotie ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa ir samazināti par 476 201 latu, salīdzinot ar 2008. gadu. Tas nozīmē, ka uzņēmumos samazinās darba vietu skaits. Taču tieši iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir viens no pašvaldības galvenajiem ieņēmumu avotiem.

 

"Labi, ka gada beigās budžeta līdzekļu atlikumu neiztērējām pa labi un kreisi un neizdalījām prēmijās, kā valsts iestādēs. Ja nebūtu ietaupījumu, tad mēs nevarētu sabalansēt šā gada budžetu," Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis trešdien domes sēdē pateicās pašvaldības iestāžu vadītājiem par taupību.

 

Sēdē deputāti apstiprināja Smiltenes pilsētas domes pamatbudžetu, ziedojumu un dāvinājumu budžetu un speciālo budžetu 2009. gadam, ko pašvaldības galvenā grāmatvede Līvija Trapane ar palīgiem, iestāžu vadītāji un deputāti lika kopā vairākus mēnešus.

 

Galvenais naudas maks - Smiltenes pilsētas domes pamatbudžets - ieņēmumos ir plānots 5 362 951 lati; izdevumos - 5 262 204 lati, paredzot budžeta līdzekļu atlikumu gada sākumā 122 240 latus.

 

Visvairāk naudas plānots izdot izglītībai (skolām, bērnudārzam, izglītības iestāžu projektiem, norēķiniem par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem) - 2 773 251 jeb 53 procentus no budžeta izdevumiem.

 

Vairāk naudas, nekā pērn, tiks tikai sociālajai aizsardzībai - 87 458 lati. No tiem pabalstiem un palīdzībai mazturīgajiem iedzīvotājiem ir paredzēts izdot 38 675 latus.

 

Zupas virtuvei pašvaldība plāno izdot 4320 latus. "Iedzīvotāju dzīves līmenis pasliktinās. Cilvēki zaudē darbu. Bērni dzīvo pusbadā. Tāpēc nolēmām apmēram 40 cilvēkiem sniegt zupas virtuves pakalpojumus," informē pašvaldības sociālo jautājumu komitejas deputāte Sarmīte Zvirgzdiņa.

 

Pašlaik pašvaldība veic cenu aptauju, lai izraudzītos sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu, kas sniegs šo pakalpojumu.

 

Domes sociālajā budžetā iekļauta arī nauda bezpajumtnieku izmitināšanai. Līdz šim to darīja biedrība "Emmaus Smiltene" kas tagad pārcēlusies uz Valku. Biedrības bijušajās īrētajās telpās mītošie bezpajumtnieki paliek joprojām. Par viņu izmitināšanu līgumu ar ēkas īpašnieku slēgs pilsētas dome.

Naudas trūkuma dēļ pilsētas šā gada budžetā nav iekļauts finansējums pašvaldības policijas izveidošanai, ko domes sēdē ierosināja deputāts Kaspars Markss.

 

Viņš uzskata, ka pašvaldības policija Smiltenē noteikti ir vajadzīga un sabiedriskajai kārtībai pilsētā ir jābūt vienai no prioritātēm.

 

"Ar pareizi izraudzītiem kadriem arī pašvaldības policija tādā mazpilsētā, kā mūsējā, varētu ieviest kārtību gan sīkā huligānisma gadījumos, gan dažādu pašvaldības lēmumu ievērošanā," domā K. Markss. Deputāts cer, ka pašvaldības policiju pilsētā izdosies izveidot jau pie pirmās izdevības.

Smiltene