Smiltenes tehnikums cer modernizēt veterinārmedicīnas programmu

Smiltenes tehnikumā plānoti vērienīgi būvdarbi, lai modernizētu veterinārmedicīnas izglītības programmu. Ieguvēji būs ne tikai topošie veterinārārstu asistenti, bet arī arī suņu, kaķu un citu mazo dzīvnieku saimnieki, jo projektā paredzēts uzlabot arī tehnikuma mācību klīniku.

Tur ārstē iedzīvotāju mazos mājdzīvniekus. Pacienti pārsvarā ir suņi un kaķi, retāk- arī jūras cūciņas, truši, dekoratīvās žurkas un papagaiļi.

"Ar acīm, rokām, dzirdi un labu gribu dažkārt nepietiek. Ir vajadzīgi papildu izmeklējumi, bez kuriem reizēm diagnozi uzstādīt nav iespējams. Turklāt veterinārārstu asistentiem jāprot palīdzēt ārstam arī moderni iekārtotās klīnikās un jāpārzina moderns aprīkojums," sertificēta veterinārste Rudīte Bente ir iepriecināta par gaidāmajiem jaunumiem viņas vadītajā klīnikā.

Projektā paredzēts tur atvērt manipulāciju zāli un stacionāru, iegādāties jaunu medicīnisko aprīkojumu asins un urīna izmeklējumiem, rentgenu un vēl citu aparatūru.

Tas ir tikai viens no plānotajiem darbiem projektā par veterinārmedicīnas mācību bāzes pilnveidošanu un ēku renovēšanu Smiltenes tehnikumā.

Tehnikuma direktors Andris Miezītis informē, ka projekta īstenošanai tiks piesaistīts Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - orientējoši 760 tūkstoši latu.

"Pavisam Latvijai profesionālās izglītības sistēmai no šā fonda paredzēti aptuveni 83 miljoni latu, ko saņems divās kārtās. Mēs plānojam, ka darbus varēsim sākt jaunā mācību gada beigās - aprīlī vai maijā," cer A. Miezītis.

Projektā arī paredzēts kapitāli pārbūvēt jeb renovēt ēku Kalnamuižā 6, kur mācās nākamie veterinārārstu asistenti. Ēkas otrajā stāvā un daļēji arī bēniņos tiks izbūvētas četras modernas laboratorijas un trīs auditorijas.

Šā iemesla dēļ īrētās telpas ēkā nāksies pamest Smiltenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei "Ābecīši". Tehnikuma direktors informē, ka bērnudārzs paliks ēkā Kalnamuižā 6 tikai līdz jaunā gada sākumam. Par to, ka pirmsskolas izglītības iestādei būs vajadzīgas jaunas telpas, tehnikums jau paziņojis Smiltenes novada domei.

"Ļoti ceram, ka tehnikumam un novada domei izveidosies laba sadarbība, kādas pirms vēlēšanām mums ar pašvaldību pietrūka," saka A. Miezītis.

Projektā paredzēts daļēji modernizēt arī tūrisma virziena programmas. Skolas mācību korpusā renovēs pirmo stāvu, ierīkojot šās programmas audzēkņiem datorklasi un laboratorijas. Nauda plānota arī ķīmijas un matemātikas kabinetu labiekārtošanai.

Smiltene