Smiltenes un Valkas iedzīvotājus aicina piedalīties aptaujā par Līgo svētku svinēšanas paradumiem

23. jūnijā tiek svinēti Līgo svētki. Šajā vakarā, pēc seniem ticējumiem, jāievēro visdažādākās tradīcijas. Tie ir latviešu tautas lielākie un tradīcijām bagātākie svētki, kurus svin visas paaudzes. Lai noskaidrotu, ko par šiem svētkiem domā Smiltenes un Valkas pilsētu un novadu iedzīvotāji un kādi ir svinēšanas paradumi, Biznesa augstskola Turība aicina piedalīties aptaujā.

"Līgo pie mums ir plaši svinami svētki, lai gan šogad tie būs personiskāki un mazākās kompānijās nekā pāris gadus iepriekš ierasts – svētku sajūtu tas nespēj mazināt. Laikam ejot, mūsu senču senās tradīcijas pamazām tiek piemirstas. Iespējams šobrīd, kad nevaram organizēt plašus ielīgošanas svētkus, ir vērts aizdomāties par vismaz pāris seno tradīciju iekļaušanu vakara programmā. Svarīgi atcerēties, ka pat piekopjot elementārākās tradīcijas, var radīt svētkus sev apkārt - kas tīk kā mazākiem, tā arī lielākiem," stāsta Biznesa augstskolas Turība Starptautiskā tūrisma fakultātes prodekāne Daina Vinklere.

Ar aptaujas palīdzību plānots noskaidrot, kādi ir Līgo svētku svinēšanas paradumi Latvijā, kā tie tiek svinēti un cik nozīmīgi ir šie svētki? Tāpat plānots skaidrot, kāda ir visbūtiskākā svētku sagatavošanās sastāvdaļa?

Aptauja ir anonīma un tās aizpildīšanai nepieciešamas vien dažas minūtes. Atbildes tiks gaidītas līdz 21. jūnijam. Aptauja pieejama ŠEIT. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.

 

Smiltene