Smiltenes “Zebras” atgūst svītras

Šodien Smiltenē sāk strādāt valsts akciju sabiedrības "Latvijas Autoceļu uzturētājs" Rēzeknes ceļu rajona divas brigādes. Ceļinieki atjauno gājēju pāreju apzīmējumus, tāpat arī - automašīnu stāvvietu apzīmējumus un brauktuves ass līnijas.

 

Daugavas ielas posmos, kur ir jauns asfalta segums, ass līnijas krāsos no jauna. Stāvvietu apzīmējumus iegūs arī jaunais automašīnu stāvlaukums pie bērnudārza Rīgas ielā.

 

"Ziemeļlatvija" jau maija nogalē rakstīja par kādas Variņu pagasta iedzīvotājas lūgumu pašvaldībai pēc iespējas ātrāk Smiltenes centrā atjaunot gājēju pāreju krāsojumu, lai to pamanītu autovadītāji. Nesen viņa redakcijai zvanīja atkal, jo "zebras" joprojām bija bez svītrām.

 

Sieviete stāsta, ka ne viens vien autovadītājs tādā situācijā gājēju pārejas ignorē un pirms tām neapstājas, kaut arī ielu tobrīd šķērso gājēji.

 

Smiltenes pilsētas domes izpilddirektors Uldis Rudzītis skaidro, ka gājēju pāreju un ielu apzīmējumus pilsētā pēc pašvaldības pasūtījuma ceļinieki atjauno katru vasaru. Parasti tas notiek jūlijā un tad, kad ir pabeigts ielu segumu remonts.

 

Pasūtītājs ir spiests arī rēķināties ar darbu veicēju noslogotību. Smiltenes pilsētas dome apzinājusi Vidzemē tikai divus uzņēmumus, kuri var izpildīt tās pasūtījumu atbilstoši prasībām un apjomiem - Rēzeknē un Valmierā. Iepirkuma procedūrā pašvaldība izraudzījās rēzekniešus.

Smiltene