Smiltenieši pārrunā sadarbības iespējas ar Apes novadu 2

Vakar, 29.decembrī, Smiltenes novada domes pārstāvji tikās ar Apes novada vadību un speciālistiem, lai pārrunātu sadarbības iespējas un dalītos pieredzē projektu īstenošanā, investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības veicināšanā.

Tikšanās mērķis galvenokārt bija diskutēt par sadarbības iespējām konkrētās jomās, un ieskicēt virzienus kopīgu mērķu sasniegšanai, lai veicinātu Apes un Smiltenes novada attīstību, sekmētu tūrisma un uzņēmējdarbības jomas izaugsmi. Tika pārrunāta arī pieredze projektu īstenošanā un uzņēmējdarbības veicināšanā, kā arī tūristu piesaiste, kas ir nozīmīgi novadu attīstībai. 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis uzsver, ka sadarbība ar Apes novadu ir ļoti būtiska, jo tā var sekmēt gan uzņēmējdarbības, gan tūrisma jomas attīstību. Jāatzīmē, ka galvenie sadarbības virzieni ir Vidzemes šoseja un dolomīta ieguves, jo to attīstība ir svarīga abiem novadiem. Tika diskutēts, ko novadi var darīt, lai veicinātu šosejas sakārtošanu. Apes novada pārstāvji dalījās pieredzē ar dolomīta ieguvēm un problēmām, ar ko nākas saskarties un kā tās nākotnē varētu novērst, un, sadarbojoties veicinot attīstību, norāda G.Kukainis.

Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju uzskata, ka kaimiņu attiecības ir ļoti svarīgas un tikai sadarbojoties un palīdzot viens otram, var veiksmīgi attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus. Mūsu kopīgais mērķis ar Smiltenes novadu ir Vidzemes šosejas attīstība un uzņēmējdarbības veicināšana.


Tikšanās piedalījās Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, izpilddirektors Kārlis Lapiņš, sabiedrisko attiecību speciāliste Arita Smalkā-Boriseviča, Grundzāles pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece. Savukārt Apē Smiltenes novada domes pārstāvjus uzņēma Apes novada domes priekšsēdētāja Astrīda Harju, priekšsēdētājas vietnieks Jānis Liberts, izpilddirektors Viesturs Dandens, Teritorijas   attīstības nodaļas vadītājs Jurijs Ronimoiss un   vadītāja vietniece Liene Ābolkalne.

Komentāri 2

Smiltene