Smiltenietis pateicas siltuma ražotājiem par labo apkuri.

Smiltenietis Ivars Pelēcis savulaik vairākkārt vērsies "Ziemeļlatvijā" ar pretenzijām par apkuri daudzdzīvokļu mājā Peldu ielā 18, kurā viņš dzīvo. Tagad, kad apkures sezona noslēgusies, viņš pirmo reizi vēlas pateikties pilsētas centralizētā siltuma ražotājiem - akciju sabiedrībai "8CBR" un uzņēmuma vadībai.

 

Pēdējo 15 gadu laikā mājas iedzīvotāji pirmo reizi neesot jutuši problēmas ar apkuri, kad dzīvokļos ziemas sezonā bija auksti.

 

"Mūsu māja un Dārza iela 26 ir siltumtrases gala punkts. Esam pirmie, kuri vienmēr jūt, ja katlumājā ir problēmas. Tagad pirmo ziemu dzīvojām normāli, kā cilvēkam pieklājas dzīvoklī ar visām labierīcībām," priecājas I. Pelēcis.

 

To apstiprina cita Peldu ielas 18 iedzīvotāja Juzefa Spolīte. "Šogad dzīvoklī bija siltāk," saka pensionāre.

 

 

Peldu ielas 18 iedzīvotāji par to gandarīti arī tāpēc, ka viņu mājā ir vienas no lielākajām apkures izmaksām Smiltenē. I. Pelēcis dzīvo divistabu dzīvoklī un par apkuri spiests šķirties no vairāk nekā 60 latiem mēnesī. "Vismaz šogad zinājām, par ko maksājam," uzsver vīrietis.

 

Aizvadītajā apkures sezonā "8CBR" katlumājā nav ieguldītas lielas investīcijas un veikti tehnoloģiski uzlabojumi. To, kāpēc dzīvokļos ir siltāk, katlumājas siltumtīklu vadītājs Jānis Štokmanis skaidro ar diviem iemesliem: vienmērīgo klimatu ziemā un to, ka apkures katlos nepārtraukti tika noturēta par pieciem grādiem augstāka temperatūra, nekā citās sezonās.

 

To ierosināja NKUP vadība un atbalstīja a/s "8CBR", lai arī siltumtrasei pieslēgtajiem tālākajiem objektiem, piemēram, Peldu ielai 18 piegādātu vajadzīgo siltuma daudzumu. "Iepriekšējās sezonās šad un tad šī temperatūra netika nodrošināta tehnisku vai citu iemeslu dēļ," saka NKUP valdes priekšsēdētājs Raitis Melderis.

 

J. Štokmanis ir arī gandarīts par to, ka katlumāja aizvadītajā sezonā darbojās bez avārijām. Viņš savlaicīgi seko, lai uz vietas būtu visas vajadzīgās detaļas varbūtējiem remontiem un siltuma ražošanā nerastos pārrāvumi.

 

Tagad "8CBR" katlumāja darbojas vasaras režīmā un piegādā klientiem silto ūdeni. Vasarā, iespējams, varētu tikt remontēta siltumtrase Limbažu ielā. "Citviet pilsētā siltā ūdens padevi tas neietekmēs," mierina a/s "8CBR" elektroinženieris Jānis Sīklēns.

Smiltene