Šodien 100. Smiltenes novada VPVKAC apmeklētājs saņēma pārsteiguma dāvanu

Latvijas valsts simtgades svinību virsmērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības valstsgribu, piederības sajūtu savai valstij un mīlestību pret savu zemi, akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki. Latvijas valsts simtgades galvenais vēstījums ir „ES esmu Latvija”, “Es radu Latviju”, “Es daru Latviju”. Ikviens no mums ir Latvija - ar savu smaidu, balsi, stāju un talantu, radot mūsu valsts raksturu neatkārtojamu un darot tās vārdā neiespējamo.

Atzīmējot Latvijas simtgades gadu, Smiltenes novada dome ik mēnesi vēlas izcelt un iepriecināt katra mēneša simto Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk VPVKAC) apmeklētāju un pakalpojuma saņēmēju, dāvinot simbolisku dāvanu – Latvijas valsts karogu. Ar šo akciju un dāvanu Smiltenes novada dome vēlas īstenot divus mērķus, pirmkārt, stiprināt novada iedzīvotāju piederības sajūtu savai valstij, savam novadam, viņu latviskās vērtības, aicinot novada iedzīvotājus godāt un pacelt mūsu valsts sarkanbaltsarkano karogu katrā mājas pagalma un viensētas mastā, lai mūžam brīvi un lepni tas plīvotu pār Latviju un Smiltenes novadu. Otrkārt, veicināt Smiltenes novada VPVKAC sniegtos pašvaldības un astoņu valsts iestāžu e - pakalpojumu pieejamību novada iedzīvotājiem, kuru izmantošana ir kļuvusi ērtāka, ātrāka, izdevīgāka.  

Šodien, 12.janvārī, pirmā dāvana tika pasniegta simtajai Smiltenes novada domes pakalpojuma saņēmējai - Renātei Poliņai, kura bija patīkami pārsteigta par saņemto dāvanu. Renāte izmantoja pakalpojumu pieteikt savu meitu un dēlu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi. Dāvanu pasniedza Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis un novēlēja, lai Jaunajā gadā īstenojas visas ieceres un aicināja arī turpmāk izmantot Klientu apkalpošanas centra piedāvātos pakalpojumus. Kopumā pirmajās divās janvāra nedēļas Smiltenes novada VPVKAC pakalpojumus ir izmantojuši 387 apmeklētāji. 

 

Nākamā dāvana tiks pasniegta februārī  - simtajam Smiltenes novada VPVKAC apmeklētājam, kurš pieteiks Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA iestādes)  pakalpojumu.


Smiltenes novada VPVKAC atgādina, ka iedzīvotāji var izmantot VPVKAC piedāvātās priekšrocības - saņemt ne tikai informāciju par VSAA pakalpojumiem, bet arī pieteikt dažādus pakalpojumu iesniegšanu portālā www.latvija.lv.,  piemēram, e-darbnespējas lapu, deklarēt dzīvesvietu, pieteikt bērniņu bērnudārza rindā un iesniegt  bērna piedzimšanas un vecāku pabalstus,  kā arī iesniegt pieprasījumu apbedīšanas un citiem VSAA pabalstiem. 

Smiltene