Šodien - Lielā talka (Papildināts ar FOTO no Blomes pagasta)

Šodien Latvijas iedzīvotāju nodosies vides sakopšanai un labiekārtošanai. Sestdien, 28. aprīlī, Latvijā notiek Lielā talka, par kuras vadmotīvu izvēlēts sauklis “Mainām Latviju! Maināmies paši!”. Tradicionāli sakopšanas un labiekārtošanas darbi plānoti gan Smiltenes pilsētā, gan visos novada pagastos.

Lielās talkas koordinatore Smiltenes novadā, pašvaldības teritorijas apsaimniekošanas speciāliste Agija Kukaine aicina ikvienu iedzīvotāju iesaistīties aktivitātēs, tādējādi padarot mūsu novadu sakoptāku un skaistāku.
“Ziemeļlatvija” jau rakstīja, ka Smiltenes pilsētā talkošana notiks evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā, kur kopīgi ierīkos hortenziju dobi un paveiks citus nozīmīgus darbus. Sākums pulksten 9. Ja būs daudz dalībnieku, daļa tiks novirzīta uz Ceļinieku parku.

Uzziņai
Lielās talkas aktivitātes Smiltenes novada pagastos

Grundzāles pagastā. Pulksten 9 pulcēšanās pie Grundzāles kultūras nama. Plānots labot dabas takā koka elementus, lasīt atkritumus un sakopt pagasta centru. Līdzi nepieciešams paņemt lāpstu, zāģi, grābekli un darba cimdus. Visi talcinieki tiks pabaroti ar talkas mielastu.


Launkalnes pagastā. Pulcēšanās pulksten 9 pie Launkalnes pagasta pārvaldes, lai kopā dotos ierīkot atpūtas vietu pie sporta laukuma. Silvā pulcēšanās pulksten 10 pie īpašuma Silva 1a, lai kopā sakoptu Silvas apkārtni.


Variņu pagastā. Pulcēšanas pulksten 9 pie Variņu kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās un parkā. Pēc strādāšanas talciniekiem būs garda zupa.


Palsmanes pagastā. Pulcēšanās pulksten 9 pie kultūras nama. Talkas dienā tiks kopta evaņģēliski luteriskās baznīcas sēta, atbrīvojot to no sūnām un apauguma, kā arī ir plānota centra sakopšana. Pēc kārtīgas talkošanas būs talkas mielasts. 


Blomes pagastā. Pulcēšanās pulksten 9 pie pagasta pārvaldes ēkas, lai kopā dotos sakopt veco dzirnavu teritoriju pie ezera. Līdzi ieteicams ņemt darba cimdus, maisi būs pieejami. Pēc padarīta darba tradicionāli talciniekus cienās ar talkas zupu. 


Bilskas pagastā. Lielā talka plānota trīs objektos – pie Bilskas pamatskolas, ezermalas un Mēru muižas. Pulksten 9 pulcēšanās pie Bilskas pamatskolas, kur stādīs skolas simtgades dārzu. Tiks stādīti augļkoki, pabeigta siltumnīca un veidota kārklu nojume. Uz talku nepieciešams ņemt līdzi dažādus dārza darbarīkus. Pulksten 10 pulcēšanās pie Bilskas ezera ar zāģiem un grābekļiem, kur tiks kopta ezermalas apkārtne. Arī šogad pēc talkas neiztrūkstoša sastāvdaļa būs mielasts.


Savukārt Mēros pulcēšanās pulksten 10 pie Smiltenes novada muzeja, kur tiks kopts muižas parks, tādēļ lūgums līdzi paņemt zāģi, lāpstu vai grābekli. Ikviens talcinieks noslēgumā būs pabarots ar talkas mielastu.


Smiltenes un Brantu pagastos. Vidzemītē pulcēšanās pulksten 9 sporta laukumā, kur plānots atjaunot soliņus, bērnu rotaļu laukuma krāsu un paveikt citus sakopšanas darbus. Sadarbībā ar Blomes pagasta pārvaldi Lielās talkas dienā tiks atjaunots kritņu tilts.

Smiltene