Šodien Lielā talka > Smiltenes novads

Šogad Lielā talka visā Latvijā un Smiltenes novadā norisināsies 22. aprīlī un tās vadmotīvs – “Latvijai BŪT zaļai!”. 


“Lielā Talka – tā ir diena, kad mēs varam vienoties kopīgā darbā, lai paveiktu kādu labu darbu apkārtējai videi, tā ir diena, kad turpinām iesāktās tradīcijas un ļaujam tām iesakņoties arī nākamajās paaudzēs. Aicinām ikvienu iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā Smiltenes novadā, kas šogad notiks 22. aprīlī, vākt ne tikai atkritumus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus, atjaunot soliņus, laipas,” saka Smiltenes novada Lielās talkas koordinatore Agija Kukaine.


Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Mūze stāsta, ka pašvaldība aicina ikvienu novada iedzīvotāju piedalīties Lielajā talkā un sakopt savu īpašumu, savu pilsētu un pagastu, lai Smiltenes novads top viens no tīrākajiem un sakoptākajiem Latvijas novadiem. 


Jāpiebilst, ka ikvienam iedzīvotājam, iestādei vai organizācijai ir iespēja organizēt arī savu talku un saņemt maisus, par to informējot Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļu zvanot uz 64707868 vai arī pie attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāja.


UZZIŅAI


  Talkošanas vietas Smiltenes novadā


Smiltenē. 22. aprīlī pulcēšanās pulksten 9 Vecā parka centrālajā daļā pie dīķīšu kaskādes, attīrīsim, izzāģēsim Vidusezera nogāzi tehnikuma pusē no kritušiem, sausiem kokiem un atkritumiem, gatavosim putnu būrīšus, kā arī grābsim lapas Vecā parka apkārtnē. Plašāka informācija pielikumā. 

Grundzāles pagastā. 22. aprīlī pulcēšanās pulksten 9 pie kultūras nama. Talkotājus aicinām uz  koku stādīšanu jaunizveidotajā piemiņas vietā un flokšu dobes veidošu pie kultūras nama, kā arī lasīt atkritumus gar ceļa malām. Līdzi nepieciešams paņemt lāpstu un darba cimdus. Visi talcinieki tiks cienāti ar garšīgu zupu.

Launkalnes pagastā. Talkot un sakopt pagasta centru aicina 21. aprīlī pulksten 14, pulcējoties pie Launkalnes pagasta pārvaldes, savukārt Silvā talkotāji ir aicināti piedalīties sakopt piegulošo teritoriju pie Austrumvidzemes mežsaimniecības, pulcēšanās pulksten 10 pie īpašuma Silva 1a. 

Blomes pagastā. 22. aprīlī pulcēšanās pulksten 9 pie Blomes pagasta pārvaldes ēkas. Tiks veidota dienliliju dobe pie kultūras nama, uzstādītas atkritumu urnas, labiekārtota pludmale pie centra dīķa, kā arī kopta Jeberlejas estrādes apkārtne, tādēļ līdzi nepieciešams paņemt dažāda veida darbarīkus un darba cimdus. Pēc talkošanas būs arī talkas mielasts. 


Bilskas pagastā. 22. aprīlī pulcēšanās pulksten 10 pie ezermalas ar zāģiem, grābekļiem un skrūvpistolēm, kur tiks veidotas koka laipas un kopta ezermalas apkārtne. Arī šogad pēc talkas neiztrūkstoša sastāvdaļa būs talkas zupa.  Mēros – pulcēšanās pulksten 10 pie Mēru muižas, 


kur muižas parkā tiks kopta Dārznieka māja, tādēļ uz talku lūgums līdzi ņemt zāģi, cirvi, lāpstu vai grābekli. Ikviens talcinieks tiks cienāts ar talkas mielastu.

Variņu pagastā. Pulcēšanas pulksten 9 pie kultūras nama. Tiks lasīti atkritumi ceļmalās, Palsas upes krastos un citviet pagasta centrā. Pēc kārtīgas strādāšanas talciniekiem būs arī garda zupa.

Brantu pagastā. Pulcēšanās pulksten 9 pie SIA “Vidzemīte” kluba, tiks kopta ciema apkārtne un sporta laukuma teritorija.  

Smiltenes pagastā. Pulcēšanās pulksten 9 pie pagasta pārvaldes ēkas, lai dotos kopt siltumnīcu apkārtni Kalnamuižas teritorijā.

Palsmanes pagastā. Aicina iedzīvotājus sakopt saviem īpašumiem piegulošās teritorijas, kā arī savus dzimtas kapus Palsmanes kapsētā.


Smiltene