Tikšanās Smiltenē iedrošināja klātesošos rīkoties

Starp mums dzīvo bērni ar invaliditāti, bet vēl aizvien daudzi no viņiem neskolojās vispārizglītojošās skolās kopā ar pārējiem vienaudžiem. Vai problēma ir sabiedrības attieksmē un nostājā pret invalīdiem?

 

Jau rakstījām, ka invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" pārstāvji Smiltenē prezentēja projekta "Iekļaujošie gadījumi" rezultātus, prezentējot projekta laikā izveidoto filmu un metodiskos materiālus. Uz tikšanos bija ieradušies dažādu profesiju pārstāvji no Valkas rajona un vecāki, kuriem aug bērni ar īpašām vajadzībām.

 

Visemocionālāk norisinājās diskusija par vecāku pieredzi, bērnus mēģinot iekļaut vai iekļaujot vispārizglītojošo skolu vispārizglītojošās programmās. Projekta vadītāja Laila Balode centās iedrošināt, ka jebkurš bērns ir apmācāms, un daudzi viņiem var mācīties vispārizglītojošās skolās.

 

"Projekta ietvaros uzņēmām filmu par to, kā bērnus ar īpašām vajadzībām iekļauj vispārizglītojošās mācību iestādēs. Tika izvēlētas četras skolas Rīgā un tās tuvumā. Lai to paveiktu, izveidojām komandu, kas izvērtē šī bērna situāciju. Bet pēc tam izveidojām tādu plānu, lai bērni ar invaliditāti veiksmīgāk iekļautos starp pārējiem un justos labi," skaidro projekta vadītāja.

 

Viņa atklāja, ka lielākoties cilvēkus biedē neziņa kas un kā būs, jo iepriekš nav saskārušies ar tādām grūtībām. "Atklājās, ka visgrūtāk vispārizglītojošās skolās pieņemt bērnus ar īpašām vajadzībām ir citu bērnu vecākiem. Protams, arī pedagogiem, kuri lielākoties nav atsaucīgi," saka L. Balode.Viņa piebilst, ka bērniem šajā ziņā nav grūtību.

 

"Nav jānobīstas pie pirmajām grūtībām, iekļaujot bērnus vispārizglītojošās skolās. Kaut gan vecāku pieredze ir visai negatīva, bieži vien skolās negrib pieņemt šos bērnus vai arī pasaka, nav nav brīvu vietu," atklāj L. Balode.

 

Pirmskolas izglītības iestādes "Pīlādzītis" vadītāju Santu Rudzīti tikšanās iedrošināja. "Realitātē šādas problēmas pastāv, bet tās visas ir atrisināmas. Jebkurš izaicinājums nes sev līdzi pieredzi, kaut arī tā ir mazliet rūgtāka un sāpīgāka," domā S. Rudzīte.

 

Viņa atzīst, ka dažkārt cilvēki nav gatavi strādāt ar šiem bērniem, tomēr katrs gadījums ir jāizvērtē individuāli.

 

Valkas rajona biedrības "Atbalsts cilvēkiem ar īpašām vajadzībām" valdes priekšsēdētāja Diāna Vītola priecājas, ka bija iespēja runāt ar rajonā dzīvojošajiem par tēmu, kas aktuāla ir visā Latvijā. "Patīkami, ka projektā bija domāts par izglītības pēctecību. Pastāv sadarbības modulis - ģimenes ārsts, sociālais darbinieks, skola un ģimene, uzskata D. Vītola.

 

Viņa novērtē to, ka daudzi atvaļinājuma laikā izrādīja interesi par šo tikšanos, jo īpaši bērnudārza "Pīlādzītis" pārstāvji.

Smiltene