Turpinām pētīt: Pāri ielai skalojas Tiltleju ezers

Otrdien agri no rīta pie šosejas Smiltene - Strenči pārplūda Tiltleju ezers. Ūdens skalojās pāri Ezera ielai, kura kalpo par aizsprosta dambi, tad tālāk plūda gar ceļu un satecēja notekūdeņu grāvī.

"Tik strauju ūdens līmeņa celšanos

neparedzējām," atzīst spēkstacijas īpašnieks.

Slūžas pie Tiltleju mazās hidroelektrostacijas (HES) nespēja "norīt" visu ūdeni, jo līmenis ezerā strauji paaugstinājās pēc sniega kušanas. Tik strauju ūdens pieplūdumu vienas nakts laikā HES īpašniece Valkas firma "GM" neprognozēja un attiecīgi nenoregulēja slūžu aizvarus. Par ezera pārplūšanu vietējai pašvaldībai paziņoja iedzīvotāji. Draudus novērsa, plašāk atverot aizvarus.

"Vienmēr pievēršam uzmanību ekstrēmiem brīžiem. Šādā laikā mūsu darbinieks atbrauc un novērtē situāciju pat divreiz dienā - vakarā un no rīta, taču tik strauju ūdens līmeņa izmaiņu neprognozējām," atzīst firmas "GM" vadītājs Juris Pētersons.

Smiltenes pilsētas dome uzdevusi firmai "GM" ūdens līmeni Tiltleju ezerā rūpīgi kontrolēt saskaņā ar dambja un slūžu apsaimniekošanas līgumu. "Citādi pie bezdarbības ezers var arī aiziet," secina Smiltenes pilsētas domes izpilddirektors Uldis Rudzītis. Izpilddirektors uzsver, ka problēmas ar Tiltleju HES apsaimniekošanas dēļ rodas gandrīz katru pavasari.

Ezers būs mājām virsū"Ja reiz ezeru raus pāri ceļam, ķēpa būs liela. Ezers būs mājām virsū," spriež pensionāre Biruta Pubule. Viņas māja atrodas tuvu Tiltlejām, tikai šosejas otrā pusē. "Viss ir Dieva ziņā. Kā būs, tā būs," spriež B. Pubule, vienīgi aicina atbildīgās amatpersonas aizvest pērn rudenī netālu no ezera sabērtās smiltis, jo tās veido valni un kavē ūdeni plūst projām uz grāvi. Smiltenē reiz jau bija gadījums, kad 1922. gada Lieldienās palu ūdeņi pārpludināja Abula ieleju. Vēstures liecībās teikts, ka izskalošana sākās Tepera ezera dambja dienvidu daļā pie daktera (vēlāk - nedzirdīgo biedrības) mājas.

Atlikts Tepera dambja remontsArī mūsdienās Tepera ezera hidrotehniskajām būvēm ir vajadzīgs remonts, par ko "Ziemeļlatvija" jau rakstīja."Jāremontē aizsargdambja betonējums, jānovērš ūdens filtrācija dambī un vismaz viens no trijiem aizbīdņiem jāsaved tādā stāvoklī, lai to var darbināt un vajadzības gadījumā regulēt ūdens līmeni," skaidro U. Rudzītis. Pagaidām pašvaldības šā gada budžetā nauda šiem darbiem un arī plānotajai Tepera ezera tīrīšanai nav paredzēta, jo daudz līdzekļu prasa jaunā bērnudārza būve. Iespējams, hidrotehniskās būves perspektīvā sakārtos un ezeru tīrīs, objektu daļēji iekļaujot Tepera atpūtas un sporta kompleksa rekonstrukcijas projektā.

Smiltene