Uzņēmējdarbības attīstība un bezdarba mazināšana Smiltenes novadā (I atbilžu bloks)

Kādas jūs saredzat iespējas attīstīt un veicināt uzņēmējdarbību un palīdzēt uzņēmējiem, lai rastos jaunas darba vietas un Smiltenes novads zeltu un plauktu?

Māris Lazdiņš

 (ZZS, Launkalnes pagasta padomes priekšsēdētājs):

 - Mūsu partijas redzējums šajā jautājumā ir uzņēmējdarbības veicināšana. Maksimāli šajos apstākļos, kad resursi ir ļoti ierobežoti, veicināt infrastruktūras attīstību. Pirmkārt, uzņēmējam ir vajadzīgi labi ceļi, labi sakari.

Kas attiecas uz ceļiem, tad īpaši nekādus papildu darbus nevaram plānot, taču ir iespējas piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, lai vismaz nepasliktinātos esošo ceļu stāvoklis. Kas attiecas uz interneta pieejamību visa novada teritorijā, tad jāsaka tā, ka pilsētā un tuvu pilsētai un lauku ciematu centros šī pieeja ir normāla, bet, lai attīstītos uzņēmējdarbība visā teritorijā, ir nepieciešams, lai šie interneta sakari pārsegtu visu teritoriju.

Pašlaik ir krīze un uzņēmējdarbība neattīstās tā, kā mums varbūt gribētos. Taču varu teikt, ka pirms šīs krīzes bija daudz uzņēmēju, kas interesējās un gribēja te attīstīt savu uzņēmējdarbību. Konkrēti mūsu pagastā tie bija vismaz seši vai septiņi uzņēmēji.

Es domāju, ka galvenais ir radīt tādus apstākļus, lai, krīzei beidzoties, uzņēmēji neaizmirstu ceļu atpakaļ uz mūsu novadu. Ja jau šī interese ir izrādīta, tad acīmredzot kaut kad, uzlabojoties finanšu situācijai, tā var atjaunoties un gribētos, lai šis ceļš paliktu vienmēr uz mūsu pusi.

Ainārs Mežulis

(LPP/LC, Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētājs): -

 Jau šobrīd mēs jebkurā veidā cenšamies uzņēmējdarbībai radīt apstākļus, lai attīstītos. Numur viens pašlaik - peldbaseina būvniecība - ir apstājusies, bet es jums apsolu, viņa tuvā laikā atsāksies. Tas kopumā dod 40 jaunas darba vietas.

Šodien varu pateikt arī to, ka pie SEB Bankas pārvaldnieka ierodas "Troll" īpašnieks no Zviedrijas, lai attīstītu ražotni un no Siguldas pārnestu uz Smilteni. Paplašinās ražošana. Ko mēs varam dot, lai ražotni attīstītu? Papildu iznomāt zemes, kas šobrīd ir blakus viņu ražošanai, un šī zeme pieder pašvaldībai. Tas nozīmē, tās ir vēl jaunas darbavietas. Viennozīmīgi sapratīsim to

Mums ir ļoti daudz sadraudzības pilsētu. Pavisam nesen biju sadraudzības pilsētā Itālijā. Itāļi izmanto šo krīzes situāciju. Īpaši mazie uzņēmumi ir gatavi nākt šeit meklēt sadarbības partnerus, investēt un meklēt kopēju tirgu.

Ceturtais piemērs - "Smiltenes piens". Ilze Bogdanova neļaus man samelot. Viņa tūlīt dosies uz Ukrainu, kur atrodas mūsu sadraudzības pilsēta Pustomiti. Tā ir piepilsēta Ļvovai, kas ir ļoti liels apgabals. Viņai ir vajadzīgas šīs adreses, lai kontaktētos un atrastu savas produkcijas noieta tirgu Ukrainā.

Mēs nevaram palīdzēt atrast tirgu, tas ir uzņēmēju ziņā, bet mēs savādāk varam palīdzēt.Ienākuma nodoklis, kas ir lielākā bāze pašvaldības budžetā, ir, pateicoties normālai uzņēmējdarbībai, normāliem uzņēmējiem, kuri maksā nodokļus un kas ienāks arī tālāk pašvaldības budžetā, no kā pašvaldība tālāk varēs dot izglītībai, sociālajai jomai, kultūrai.

Kārlis Lapiņš

 (TP, uzņēmējs, SIA "Mid - Land" valdes priekšsēdētājs):

 - Uņēmējdarbības blokā galvenais nosacījums ir, lai novads attīstītos. Maksimāli pašvaldības un uzņēmēju sadarbība, kas varētu izpausties, pirmkārt, birokrātisko šķēršļu noņemšanā uzņēmējdarbības veicināšanai. Tas attiektos uz dažnedažādu atļauju, piekrišanas saņemšanu no pašvaldības, cik no tās ir atkarīgs.

Jāsaka gan, ka Smiltenes pilsētā un domāju, arī tuvējos pagastos, atšķirībā no citām vietām republikā tas šobrīd ir mazā līmenī, bet katrā ziņā ir jāveicina arī uz priekšu.

Privātā un publiskā partnerība. Ko tas nozīmē? Vienkāršs piemērs. Vismaz gadus 10 atpakaļ, kad pilsētā tapa pirmie trotuāri, mums bija ļoti labs modelis sadarbībai. Mēs, uzņēmēji, nācām ar pusi no līdzekļiem, dome - ar pusi no līdzekļiem, un būvējām šos pirmos trotuārus.

Atbalsts, cik tas iespējams, tradicionālajām novada nozarēm. Tie ir ceļinieki, mežinieki, kokapstrāde, lauksaimniecība, piensaimniecība. Protams, pašvaldības iespējas zināmā mērā ierobežo likumi, bet katrā situācijā var atrast iespējas, kā atbalstīt vietējos uzņēmējus, kā radīt darba vietas, un tas būtu prioritāri ievērojams ievēlēšanas gadījumā arī no mūsu saraksta, - atbalsts uzņēmējiem.

Organizēt arī sadarbību ar uzņēmēju klubiem, kuri mums ir dažādi. Nemitīgi pašvaldības un uzņēmēju domu apmaiņa ar informāciju, ar iespējām ar projektiem. Apgūt dažādus projektus par pietiekamo aktuālām lietām attiecībā uz infrastruktūru, uz ceļiem, mazāk, tautas valodā runājot, "mīkstos" projektus, kuros apgūst kaut ko kaut kur. Darīt reālas lietas, lai cilvēkiemn būtu nodarbinātība, piemēram, kaut vai viens bezdarbnieks nostrādā mēnesi.

Aigars Dudelis,

(PS, valsts akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" Austrumvidzemes mežsaimniecības izpilddirektors):

- Pastāstīšu par "Pilsoniskās savienības redzējumu", kā mēs redzam, kā Smiltenes novada pašvaldība varētu veicināt uzņēmējdarbību.

Uzņēmējdarbība ir tā, kas rada darbavietas, kas ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu pirktspējīgi. No uzņēmējdarbības mums ienāk nodoklis pārsvarā iedzīvotāju ienākuma nodokļa veidā, kas ir liela daļa no budžeta.

Kas tad ir tas, kas veicina uzņēmējdarbību? Tā ir vide, un lielā mērā šo vidi nenosaka pašvaldība. Vide vienkārši šeit ir. Tie ir ceļi, jūra, transporta kustība. Esam pietiekami bagāti ar mežu resursiem. Mums ir uzņēmēji kokapstrādē, lauksaimniecībā, pārtikas ražošanā, tirdzniecībā, ceļu būvniecībā.Smiltenes novada pašvaldības lomu redzam divās lietās.

Viens ir atbalsts šīs vides veicināšanai. Tas ir iespējams tādā veidā, ka Smiltenes novada institūcijās ir jāsamazina birokrātiskie šķēršļi un jāpanāk atbalstoša attieksme no Smiltenes pašvaldības institūciju darbiniekiem.

Kas vēl ir būtiski? Smiltenes pašvaldībai un nākotnē novada pašvaldībai piederēs kaut kādi īpašumi - zemes, ceļi. Ir svarīgi, lai mēs tos iznomājam un tas notiek uz skaidriem nosacījumiem. Lai visiem tie nosacījumi ir redzami un saprotami.

Vēl jāsaprot, ka Smiltenes pašvaldība pati caur publiskiem pasūtījumiem ar pietiekami lielu apjomu piedalās tirgū, un šeit ir ļoti svarīgi, lai pasūtījums ir saprotams, skaidrs un uz reāliem nosacījumiem.

Smiltene