Uzņēmējus aicina paust viedokli

Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļa informē, ka līdz marta beigām notiek uzņēmēju aptauja par jaunizveidojamā Smiltenes novada teritorijas uzņēmējdarbības vides attīstību.  

Dalība aptaujā ir iespēja paust viedokli un sniegt priekšlikumus par nepieciešamajiem pilnveidojumiem uzņēmējdarbības jomā jaunā Smiltenes novada, kas sevī ietvers Apes, Raunas un Smiltenes novadus, attīstībā. 

Anketa uzņēmējiem pieejama elektroniski. Uzņēmēju priekšlikumi tiks izmantoti Smiltenes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.‒2045. gadam, Smiltenes novada attīstības programmas izstrādē un Smiltenes novada mobilitātes plāna 2021.‒2030. gadam izstrādē.

Paralēli šai aptaujai joprojām Smiltenes novada pašvaldības interneta vietnē pieejama jaunizveidojamā novada iedzīvotāju aptauja. “Ziemeļlatvija” noskaidroja, ka tuvākajā laikā citas aptaujas pašvaldība nav plānojusi.

Aptaujā ir 19 jautājumi, kas izvietoti secīgi pa tēmām: 

  • uzņēmuma profils;
  • esošās uzņēmējdarbības vides novērtējums;
  • jaunizveidojamā novada uzņēmējdarbības vides attīstība.

Smiltene