Uzvara iepirkumā negarantē iespēju filmēt

Skatītāji vairs neredzēs  TV raidījumu “Nedēļa Smiltenes novadā”, kas bija skatāms “Re:TV” kanālā  ik svētdienu  pulksten 19. Raidījuma pasūtītājs un finansētājs ir Smiltenes novada dome.

Raidījuma veidošana un pārraidīšana šogad ir pārtraukta nepietiekama finansējuma dēļ, informē  pašvaldība. Uz cik ilgu laiku tas tā būs, šobrīd atbildes nav.

Pārējo darīs filmētāji no Valmieras un Cēsīm

Lēmums ir pieņemts, pamatojoties uz Smiltenes novada domes sēdē 31. martā deputātu vairākuma nolemto – nepiešķirt papildu finansējumu  iepirkumam “Audiovizuālo darbu veidošana un pārraidīšana 2021. gadā”. Tāpēc iepirkuma 1. daļa (raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” sagatavošana un pārraidīšana reģionālajā televīzijā) tiek pārtraukta bez rezultāta.

“Ierastā raidījuma vietā tiek meklētas alternatīvas iespējas informēt sabiedrību par norisēm pašvaldībā. Tikmēr aicinām sekot līdzi pašvaldības aktualitātēm interneta medijos – Smiltenes novada mājaslapā, Facebook.com un Youtube.com sociālo tīklu kanālos un informatīvajā izdevumā “Smiltenes Novada Domes Vēstis”,” informē Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Linda Beitika. 

Savukārt šī paša iepirkuma 2. un 3. daļā  (katrā no tām) ir pat divi potenciālie uzvarētāji. Tas nozīmē, ka šogad Smiltenes novadā strādās SIA “Valmieras TV” un SIA “Golden Hour” (Cēsis), gan sagatavojot  informatīvus video pašvaldības sociālo mediju saturam, gan veidojot videomateriālus  par Smiltenes novada pasākumiem, ko rīko Smiltenes novada domes Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvalde. 

Iepriekš to visu paveica viens uzņēmums – Jāņa Ūdra IU “Skaņa” (“STV Studija” operators un videoinženieris Jānis Ūdris un korespondente Evita Ūdre),  kas piedevām vēl veidoja TV raidījumu “Nedēļa Smiltenes novadā”. Proti, 2020. gadā Smiltenes novada dome iepirkumu izsludināja tikai par audiovizuālo darbu (raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā”) veidošanu un pārraidīšanu. 

Šis pakalpojums ietvēra 52 raidījumu veidošanu un pārraidīšanu reģionālajā televīzijā un trīs līdz piecus informatīvos video mēnesī (garums līdz trīs minūtēm) pašvaldības sociālo mediju saturam (gadā ne vairāk kā 60 video). Par to pērn līgums tika noslēgts ar Jāņa Ūdra individuālo uzņēmumu “Skaņa” par kopējo summu  33 513,48 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 

Savukārt šim gadam iepirkums ir sadalīts trijās daļās. 1. daļa ir audiovizuālā darba – raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” – sagatavošana un pārraidīšana reģionālajā televīzijā, kurā ietverti 48 ziņu raidījumi ar interviju un četri portretraidījumi.

2. daļa ir informatīvu video sagatavošana pašvaldības sociālo mediju saturam, kurā ietverti ne vairāk kā 48 video līguma ietvaros.
3. daļa ir videomateriālu veidošana Smiltenes novada pasākumu nodrošināšanai, kurā ietverti ne vairāk kā 27 video līguma ietvaros.  

Par uzvarētājiem atzīst divus pretendentus

Jau rakstījām, ka šogad raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” sagatavošanai un pārraidīšanai reģionālajā televīzijā pieteikumus iesniedza divi pretendenti: J. Ūdra IU “Skaņa” (finanšu piedāvājums – 38 365, 60 eiro bez PVN) un SIA “Valmieras TV” (36 400 eiro bez PVN).

Jau pirms pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas lēmuma, apzinoties, ka iepirkumā ir zaudējuši, jo SIA “Valmieras TV” piedāvāja zemāku cenu, Evita un Jānis Ūdri publiski paziņoja, ka 21. martā pārraidītais TV raidījums “Nedēļa Smiltenes novadā” ir pēdējais viņu veidotais un ka viņi vairs neredz iespēju tālākai sadarbībai ar Smiltenes novada pašvaldību. Tas  izraisīja vietējā sabiedrībā līdz šim nepiedzīvotu “vētru”. Daudzi cilvēki publiski izteica atbalstu Evitai un Jānim Ūdriem un vēlējās, lai viņi Smiltenē turpina darbu, kā arī  nosodīja pašvaldību par izveidojošos situāciju. Pēc tam pašvaldības Publisko iepirkumu komisija secināja, ka SIA “Valmieras TV” piedāvājuma summa pārsniedz pašvaldības plānotos finanšu līdzekļus šim iepirkumam un nolēma pārtraukt iepirkuma 1. daļu “Raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” sagatavošana un pārraidīšana reģionālajā televīzijā” bez rezultāta. 

Tagad TV raidījumu “Nedēļa Smiltenes novadā” skatītāji vairs neredz. Evita un Jānis Ūdri filmē un veido materiālus citviet Latvijā, piemēram, šonedēļ – Kurzemē. Iespējamo darbu Smiltenē  (raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” veidošanu) zaudējusi SIA “Valmieras TV”.

Iepirkuma rezultātā ir nonākts pie sasistas siles, “Ziemeļlatvijai” atzīst SIA “Valmieras TV” valdes priekšsēdētājs Ingemārs Vekteris. “Šis iepirkums no  saimnieciska kļuva par politisku. Rezultātā tradīcijas, kas bija Smiltenes novadā  un kuras varētu turpināt jaunā saturā, jaunā kvalitātē, netiek turpinātas. Jebkurā gadījumā, ja iepirkums noslēgtos ar rezultātu, tad  ieguvēji noteikti būtu nodokļu maksātāji, jo uzvar zemākā cena. Pirms tam pašvaldība maksāja salīdzinoši lielāku summu iepriekšējam pakalpojuma sniedzējam,” viedokli pauž Ingemārs Vekteris.

SIA “Valmieras TV” valdes priekšsēdētājs visu šo Smiltenes novada domes iepirkumu kopumā vērtē kā savdabīgu, pat samocītu. No ilgās pieredzes plašsaziņas līdzekļu jomā viņš neatceras gadījumu, kad konkursā būtu divi uzvarētāji, kā noticis tagad (jau rakstījām, ka iepirkuma 2. un 3. daļā potenciālie uzvarētāji pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas atzinumā ir gan “Valmieras TV”, gan “Golden Hour”).

“Manā  praksē nav bijuši tādi gadījumi, kad uzvarētāji iepirkumā ir divi un abi realizē pasūtījumu.  Parasti uzvarētājs ir viens, kas arī veic pasūtījumu. Pagaidām, kamēr nav noslēgts līgums ar Smiltenes novada pašvaldību, nezinu, kā šī sadarbība tālāk tiks plānota. Tas viss varēja būt  citādāk, bet kā ir, tā ir,” “Ziemeļlatvijai” atzīst Ingemārs Vekteris.

Ja netiks viens, aicinās otru

Taujāta, kāpēc šajā iepirkumā (2. un 3. daļā) ir divi uzvarētāji neatkarīgi no viņu piedāvātās cenas par minūti, Smiltenes novada pašvaldības Publisko iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Lita Kalniņa, skaidro, –  iepirkuma nolikums paredz vispārīgās vienošanās slēgšanu 2. daļā un 3. daļā ar ne vairāk kā trīs uzvarētājiem katrā daļā.   

Atbilstoši iepirkuma nolikumam gadījumā, ja iepirkuma dalībnieks Nr.1 nespēj nodrošināt pasūtījumu (nofilmēt kādu pasākumu vai notikumu), tad  Smiltenes novada dome kā pasūtītājs sazinās ar nākamo iepirkuma dalībnieku Nr.2 un nosūta tam uzaicinājumu. Pakalpojuma līgums tiek slēgts ar to dalībnieku, kurš var nodrošināt konkrēto pasūtījumu un ja pakalpojuma cenas nepārsniedz finanšu piedāvājumā norādīto. 

Vispārīgās vienošanās līgumslēdzēja tiesības kā dalībnieks Nr.1 iegūst pretendents ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, un  tā 2. un 3. iepirkuma daļā ir SIA “Valmieras TV”.

Lasot nolikumu, man neizdevās atrast teikumu par to, ka pakalpojuma cena dalībnieka Nr.2 gadījumā (tas ir SIA “Golden Hour”) nedrīkst pārsniegt “Valmieras  TV” izteikto saimnieciski izdevīgāko minūtes cenas piedāvājumu. Taču, ņemot vērā to, ka pašvaldība iepirkumu rīko, lai ietaupītu budžeta līdzekļus, tam tā loģiski vajadzētu būt. 

SIA “Valmieras TV” iepirkuma 2. daļā piedāvājums par vienu minūti ir 155 eiro,  SIA “Golden Hour” – attiecīgi 250 eiro (abos gadījumos bez PVN).

Maksāt daudz par pasūtījumu ierobežo arī abām iepirkuma daļām noteiktie finansējuma “griesti”. 2. daļai jeb informatīvu video sagatavošanai pašvaldības sociālo mediju saturam ir atvēlēti 10 000 eiro, 3.  daļai jeb videomateriālu veidošanai Smiltenes novada pasākumu nodrošināšanai – 6000 eiro. Tas ir finansējums no pašvaldības budžeta, kura būtisks avots ir iedzīvotāju maksātie nodokļi.  Līdz ar to arī sabiedrības ziņā ir teikt, cik lielu finansējumu cilvēki ir ar mieru atvēlēt pašvaldības publicitātei, proti, kam un kādiem nolūkiem to izmantot.

Piemēram, 2020. gadā raidījuma “Nedēļa Smiltenes novadā” vienas minūtes cena bija 32,22 eiro bez PVN. Papildu tam, nenodalot atsevišķu samaksu par minūti, tika gatavoti iepriekš minētie informatīvie video pašvaldības sociālo mediju saturam, kā arī visi audiovizuālie darbi bija jāievieto pašvaldības www.youtube.com kontā. Savukārt 2018. un 2019. gadā vienas minūtes cena bija 30,69 eiro bez PVN, kas arī ietvēra 52 raidījumu veidošanu un līdz desmit informatīvo video mēnesī pašvaldības sociālo mediju saturam. Jaunais iepirkums parāda, kādas ir faktiskās šādu video  izmaksas – jau krietni pārsniedz 100 eiro par minūti.

“Aiz borta” paliek divi vietējie

Jāpiebilst, ka iepirkuma 2. daļā startēja arī Jāņa Ūdra IU “Skaņa”, bet 3. daļā – smiltenietis Jānis Krūmiņš (viņš arī grupas “Apvedceļš” mūziķis), bet šie abi pretendenti no dalības iepirkumā tika izslēgti, jo viņu iesniegtie piedāvājumi neatbilda iepirkumā izvirzītajām prasībām tehniskā piedāvājuma formas aizpildīšanā.

“Pirmo reizi darīju tādas lietas, ļoti centos, tomēr gadījās misēklis. Uz priekšdienām būšu gudrāks,” “Ziemeļlatvijai” par pieļauto kļūdu pieteikuma aizpildīšanā teic Jānis Krūmiņš un arī atzīst, –  tomēr ir škrobe, ka tā noticis.

“Ar spēlēšanu (muzicēšanu – redakcijas piezīme) šobrīd ir švaki. Videomateriālu veidošana man būtu bijis liels atspaids,” neslēpj grupas “Apvedceļš” solists.

Smiltene