Diskutēs par iespējām Variņos

Kādi LEADER projekti ir īstenoti Variņu pagastā un kāds ir to devums iedzīvotājiem? Par to šo piektdien, 10. aprīlī, uz sarunu Variņu tautas namā aicina biedrība “Abulas lauku partnerība”  un biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība (LISA) “Variņi””.

Pasākums notiks Variņu tautas namā un sāksies pulksten 14.

“Diskusijas laikā runāsim par iespējām un izaicinājumiem, kuras varētu risināt Variņos ar LEADER pieeju nākošajā plānošanas periodā (2015. - 2020. gads), iekļaujot arī tās iespējas, kuras veicinātu  uzņēmējdarbības attīstību Variņu pagastā,” uzsver biedrības “Abulas lauku partnerība” vadītāja Sveta Rozīte.

LEADER ir viena no četrām Eiropas Kopienas  iniciatīvām, ko finansē no Eiropas Savienības struktūrfondiem un kas ir vērsta mērķtiecīgu un koordinētu rīcību lauku ekonomikas attīstībai. Šās pieejas īstenošanai arī Latvijā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai palīdzību tiek plānoti finanšu resursi, kas ļauj realizēt projektus iedzīvotāju aktivitāšu dažādošanai, pakalpojumu attīstībai, vides sakārtošanai un uzņēmējdarbības organizēšanai. 

Seminārā Variņos S. Rozīte informēs par biedrības “Abulas lauku partnerība” paveikto 2009. - 2014. gadā, īstenojot vietējās attīstības stratēģiju. Par iespējamo sadarbību ar pašvaldību un pašvaldības redzējumu par LEADER projektu īstenošanu nākamajā plānošanas periodā stāstīs Variņu  pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins. 

Biedrības LISA “Variņi” valdes priekšsēdētāja Ilze Jaunpetroviča dalīsies pieredzē par LISA “Variņi” īstenotajiem projektiem. No 2010. līdz 2015. gadam tādi bijuši pavisam pieci, un savā redzējumā par to, ko šie projekti devuši Variņu pagastam, varēs dalīties ikviens seminārā klātesošais. Plānota arī tikšanās ar LEADER projektu īstenotājiem no Gulbenes novada.

Variņu pagasts