Variņos būs seminārs par līdzdarbību komandā

Jau rakstījām, ka biedrība “Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienība (LISA) ”Variņi”” ir sākusi īstenot ilgtermiņa projektu “Ieklausies un sadzirdi”, kas noslēgsies  2015. gada 31.decembrī.

Projekts tika iesniegts Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) finanšu instrumenta programmas “NVO fonds” apakšprogrammā “Nevalstisko organizāciju darbības atbalsta programma”.

“Šīs programmas ietvaros atbalsts tiek sniegts nevalstisko organizāciju pamatdarbības attīstībai noteiktās jomās. Mūsu projekta atbalsta joma ir demokrātija un līdzdalības demokrātija, vide un ilgtspējīga attīstība,” informē LISA “Variņi” valdes priekšsēdētāja Ilze Jaunpetroviča.

Jau ir apstiprināts konkrēts šā gada pasākumu plāns, lai iegūtu tiesības programmu turpināt. Projekta īstenošanas vieta ir Variņu pagasts. Atsevišķas aktivitātes notiks arī Jaunpiebalgas un Kocēnu pagastos, jo projekta partneri ir no Jaunpiebalgas un Kocēnu pagastiem.

21. septembrī Jaunpiebalgā jau notika notika apmācību cikla pirmais seminārs “Komandas darbs”. Semināru vadīja psiholoģijas maģistre, sertificēta psihoterapeite Baiba Miķelsone.

Seminārā piedalījās 18 dalībnieki no biedrībām LISA “Variņi”,  ”Jaunpiebalgas attīstības fonds”, “Gadsimtu griežos”,  “Piebalgas ENK”, “Latvijas vecāku kustība” un Jaunpiebalgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes.

2. novembrī Variņos šajā pašā projektā notiks seminārs “Līdzdarbība komandā”, kura tēmas ir saskarsmes prasmes komandā, konfliktu risināšana, grupu saliedēšanas principi.  Lektore būs psiholoģe un psihoterapeiti Mārīte Priekule no Rīgas.

Interesentiem jāpiesakās līdz 31. oktobrim, zvanot I. Jaunpetrovičai pa tālruni 28326233.

I. Jaunpetroviča informē, ka projektu “Ieklausies un sadzirdi” finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Programmu finansē EEZ finanšu instruments un Latvijas valsts, administrē Sabiedrības integrācijas fonds, līdzfinansē Smiltenes novada dome.

Kopējās darba programmas attiecināmās izmaksas šim gadam ir 7049,17 lati, no kuriem EEZ programmas līdzfinansējums ir 90  procenti jeb 6324 lati.

Smiltenes novada domes līdzfinansējums ir pieci procenti jeb 375 lati, bet atlikušos piecus procentus veido  brīvprātīgais darbs.

“Paldies Ievai, Baibai un Armandam Elstiņiem par līdzdalību biedrības LISA “Variņi” logo izveidošanā,” pateicas I. Jaunpetroviča.

Variņu pagasts