Variņu pagastā atklāj feldšerpunktu 1

27.maijā Variņos klātesot pagasta iedzīvotājiem tika atklāts ilgi gaidītais Variņu pagasta feldšerpunkts. Par feldšerpunkta vadītāju, ārsta palīgu strādās Variņu pagasta iedzīvotāja Astrīda Beitika, kura jau iepriekš, vairāk nekā 20 gadus, ir strādājusi par feldšeri Variņos. 
 

Variņu pagasta iedzīvotājiem šis ir nozīmīgs brīdis, jo kā atzīst vietējie iedzīvotāji pirmais mirklis pēc ģimenes ārsta vietas slēgšanas 2008.gadā bija grūts, jo nezināja uz kurieni doties un pie kura ģimenes ārsta palikt. Ģimenes ārstu un mediķu palīdzību nācās meklēt Smiltenē, Palsmanē, Rankā, Valmierā.  

 

Variņu pagasta pārvaldes vadītājs Uldis Birkenšteins ir gandarīts par padarīto un uzsvēra, ka šis ir tikai pirmais solis, ar laiku ir jādomā, ko nepieciešams vēl papildus iegādāties un nodrošināt, jo šobrīd ir iegādāts viss nepieciešamais atbilstoši sertifikācijas prasībām. 

 

Feldšerpunktā iedzīvotāji varēs saņemt pirmo neatliekamo palīdzību, izmērīt asinsspiedienu, nokārtot darba nespējas lapu, noteikt cukura un holesterīna līmeni, veikt vakcināciju (ērču encefalīts, gripa), veikt injekcijas (intramuskulārās, introvenozās injekcijas) un citas medicīniskās procedūras. Feldšerpunkta ārsta palīgs pēc iepriekšēja pieteikuma apmeklēs pacientus arī mājas vizītēs. Pacienta iemaksa iedzīvotājiem nav jāmaksā, ir jāmaksā tikai par medicīnisko procedūru veikšanu saskaņā ar Smiltenes novada domes noteikto maksas cenrādi. 

 

Feldšerpunkts atrodas Variņu pagasta pārvaldes ēkā, Oktobra ielā 3A, Variņos. Darba laiks darba dienās no plkst. 8.00-12.00, bet no plkst. 13.00-17.00 mājas vizītes. Tālrunis informācijai 64728380. 

 

Lēmums par jaunas struktūrvienības - Variņu pagasta feldšerpunkts izveidošanu tika pieņemts šā gada 28.februārī Smiltenes novada domes sēdē, ar mērķi nodrošināt veselības aprūpes pieejamību iedzīvotājiem tuvāk viņu dzīves vietai. Feldšerpunkta darbību pilnībā finansē Smiltenes novada dome.

Smiltenes novada domes izveidotie feldšerpunkti ir arī Blomes, Bilskas, Grundzāles un Launkalnes pagastā.

 

Komentāri 1

Variņu pagasts