Variņu pamatskolā nedēļu velta labestībai

Variņu pamatskola jau trešo mācību gadu pēc kārtas sarīkojusi Labestības nedēļu, kuras pasākumos iesaistījās visas klases.

Labestības nedēļas mērķis ir censties atbalstīt citam citu, sniedzot pozitīvas emocijas, piemēram, draudzību un atbalstu, un izturoties pret apkārtējiem pieklājīgi, stāsta Variņu pamatskolas klašu audzinātāju metodiskās komisijas vadītāja, skolotāja Māra Lāce.

Jaunāko klašu skolēni Labestības nedēļā arī iesaistījās kopīgās rotaļās, bet 7. - 9. klases skolēniem skolas psiholoģe Vija Zvirgzdiņa lasīja lekciju, kā jauniešiem veidot savstarpējās attiecības.

Otro gadu pēc kārtas Labestības nedēļā skola iesaistīja arī Variņu pagasta iedzīvotājus, aicinot viņus atnest uz izglītības iestādi mazlietotu apģērbu, rotaļlietas, kompotus, ievārījumus, salātus vai citus pārtikas produktus un mantas, kas noderētu citiem variniešiem.

M. Lāce secina, ka, šādi apdāvinoties, atsaucība bija liela gan no devēju, gan ņēmēju puses, un pāri palika maz lietu.

“Runāt par labestību ir svarīgi, jo mūsdienās sabiedrībā pastiprinās dažādas negācijas, dominē materiālais, bet emocionālais sāk pazust. Taču, piemēram, jo saliedētāka un draudzīgāka ir klase, jo vairāk tā palīdzēs citiem un negribēs darīt kādam pāri,” cer M. Lāce.

Variņu pagasts