Vides ministrs atklāj notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Brutuļos

Ekspluatācijā ir nodotas Smiltenes pilsētas notekūdeņu jaunās attīrīšanas iekārtas Brutuļos. Objektu svinīgi atklāja piektdien, piedaloties vides ministram Raimondam Vējonim.

 

Tagad tuvējā Abulā jāieplūst kvalitatīvi attīrītiem notekūdeņiem, un upei vairs nevajadzētu pārvērsties par smirdošu novadgrāvi, kā savulaik diemžēl noticis.Jaunās modernās iekārtas strādā automātiskā režīmā un pašas brīdina dežurantu par niecīgāko virsnormas piesārņojumu.

 

Šis ir pirmais gads, kad Latvijas pilsētās cits pēc cita tiek atklāti dažādi objekti, kas saistīti gan ar dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanu, gan notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecību ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu.

 

Vides ministrs R. Vējonis intervijā "Ziemeļlatvijai" uzsvēra, ka katras attīrīšanas iekārtas atvēršana ir notikums ne tikai konkrētā pašvaldībā, bet arī visā Latvijā.

 

"Pēc attīrīšanas iekārtu nodošanas ekspluatācijā Latvijas ūdeņi būs tīrāki, jo tajos vairs netiks novadīti nekvalitatīvi attīrīti notekūdeņi," cer ministrs.

 

Smiltenē, tāpat kā citviet Latvijā, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tika rekonstruētas jeb faktiski uzbūvētas no jauna projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos". Objekta kopējās izmaksas ir aptuveni 2,6 miljoni eiro.

 

Jaunās attīrīšanas iekārtas finansēja no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta. Līdzfinansējumu piešķīra Smiltenes pašvaldības uzņēmums "Namu un komunālo uzņēmumu pārvalde" (NKUP).

Iekārtas būvēja firma "Water Ser", savukārt tehnoloģijas pārzināja uzņēmums "Eko Akva".

 

Smiltenē atlicis vēl kāds objekts projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" - dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būve Atmodas ielā, ko sāka plānot pirms gandrīz 10 gadiem.

 

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Ainārs Mežulis atzīst, ka dzeramā ūdens kvalitāte ir viena no tām lietām, kas iedzīvotājus satrauc biežāk, un viņi prasa, kad beidzot pa krānu tecēs kvalitatīvs ūdens.

 

Atdzelžošanas stacijas būves pabeigšanas termiņš gan ir aizkavējies par vairākiem mēnešiem. NKUP valdes priekšsēdētājs Raitis Melderis atturas nosaukt konkrētu laiku, kad objektu varētu nodot ekspluatācijā.

 

Vēl Smiltenes novadā īstenos ūdenssaimniecības tīklu paplašināšanas otro kārtu, kurā centralizētajam ūdensvadam un kanalizācijai pieslēgs jaunus mājokļus Smiltenē, Silvā un Vārtniekos.

Smiltene