Vienojas par kopēju sadarbību Latvijas - Igaunijas pierobežas reģionos

Šodien Smiltenē notika Latvijas un Igaunijas starpvaldību komisijas (SVK) sēde pārrobežu sadarbības veicināšanai, kuru vadīja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards.

 

Ministrs Gerhards, atklājot sēdi, uzsvēra: "Ar gandarījumu vēlos atzīmēt, ka šāds regulārās sadarbības formāts ir augsti novērtēts no Eiropas Komisijas puses, kura atzinusi, ka tikai starp nedaudzām Eiropas Savienības valstīm ar kopīgu robežu šāds formāts pastāv un uzskatāms kā labais piemērs, kuru pārņemt pierobežu reģionu problēmjautājumu risināšanai."

 

SVK sēdē abas puses panāca vienošanos, ka ir nepieciešams turpināt darbu pie grozījumiem par vienošanos par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pierobežas teritorijā, kā arī uzsākt sarunas, apsverot iespējas, slēgt jaunu līgumu par valstu sadarbību ārkārtas situāciju un krīžu jomā.

 

Puses vienojās turpināt sarunas par iespējām grozīt Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem.

 

Latvijas un Igaunijas delegācijas atzīmēja, ka svarīgi ir meklēt jaunas sadarbības iespējas SVK ietvaros. Sēdes noslēgumā dalībnieki tika informēti par kopīgām aktivitātēm un sadarbības projektiem pierobežā, gatavojoties abu valstu simtgades jubilejai 2018.gadā.

 

Latvijas - Igaunijas SVK priekšsēdētājs no Latvijas puses bija vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards, savukārt no Igaunijas puses komisiju vadīja Igaunijas Valsts pārvaldes lietu ministrs Mihails Korbs. Sēdē piedalījās arī Latvijas vēstnieks Igaunijā Juris Bone, Igaunijas vēstnieks Latvijā Tonis Nirks, kā arī Latvijas un Igaunijas nozaru ministriju, reģionu un pašvaldību pārstāvji.

 

Saskaņā ar Latvijas - Igaunijas SVK nolikumu, tās izveidošanas mērķis ir vienoties par kopīgiem pasākumiem un aktivitātēm, kas palīdz nodrošināt brīvu darbaspēka, preču, pakalpojumu un kapitāla kustību Latvijas un Igaunijas pārrobežu reģionos, grozot vai papildinot attiecīgos tiesību aktus un noslēdzot vienošanos starp valstīm.

Smiltene