Vismaz 170 Vidzemes mājsaimniecības saņems atbalstu dārza darbiem

Gandrīz divas reizes vairāk Latvijas mājsaimniecību šosezon saņems sēklas, stādus un dārza piederumus, lai varētu pašu spēkiem izaudzēt pārtiku savam saimes galdam. Tos izsniegs 20 bezpeļņas organizācijas, kuras šogad ir saņēmušas Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstu. No tām piecas organizācijas projektus īstenos Vidzemē, dārza darbos iesaistot vismaz 170 mājsaimniecības.

Noslēdzoties fonda projektu konkursam programmā “Pats savam saimes galdam”, atbalstu ieguva 20 bezpeļņas organizācijas. Tās 625 Latvijas mājsaimniecībām sniegs atspēriena punktu dārza darbu uzsākšanai. Pērn atbalstu saņēma 350 mājsaimniecības. Lielo interesi iesaistīties darbos organizācijas saista ar cilvēku vēlmi pārvarēt pandēmijas sekas – uzlabot ģimenes materiālo situāciju un veselību, aktīvi darbojoties svaigā gaisā.

Atbalstīto projektu vidū 7 tiks īstenoti Kurzemē, 5 - Vidzemē, 2 - Zemgalē, 5 - Latgalē un 1 projekts aptvers visu Latviju. Borisa un Ināras Teterevu fonds šiem darbiem piešķīris grantus vairāk nekā 35’000 eiro apmērā.

Vidzemē projektus īstenos Valkas novada Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe”, Siguldas biedrība „Cerību spārni”, Amatas novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi”, Smiltenes novada biedrība “Māsas Veronikas”, Smiltenes novada nodibinājums Fonds “Saules kalns”.  Aicinām iepazīties ar atbalstīto ieceru apkopojumu: “2021. gadā atbalstītie projekti”.

Organizācijas sarūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas piederumus dārzu apstādīšanai. Ieplānotās aktivitātes dos gan materiālu atspaidu, gan iespēju apgūt jaunas iemaņas - dalībnieki saņems speciālistu un dārzkopības entuziastu padomus, lai izaudzētu pēc iespējas labāku ražu. Organizācijas atzīst, ka projektiem ir arī saliedējoša nozīme, jo darbos iesaistās arī dalībnieku atvases un līdzcilvēki. Turklāt daļu no izaudzētā daudzi plāno dāvināt sociālajiem centriem, zupas virtuvēm vai tiem cilvēkiem, kuri paši nevar par sevi parūpēties. Tādējādi dalībniekiem būs iespēja kļūt par devējiem, nevis palīdzības lūdzējiem.

Visi dalībnieki saņems arī “Saimes galda rokasgrāmatu” – palīgu tiem, kas vēlas zināt, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata veidota, ieklausoties Bulduru dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos. Rokasgrāmata ir pieejama lejupielādei visiem interesentiem programmas vietnē www.saimesgaldam.lv.

2020. gadā programmas atbalstu ieguva 12 bezpeļņas organizācijas, projektos iesaistot vairāk nekā 350 mājsaimniecību un aptverot vairāk nekā 1’250 personas; lielā daļa – daudzbērnu ģimenes. Viena ģimene apsaimniekoja vidēji 400 kvadrātmetrus zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt kartupeļus, burkānus, tomātus, sīpolus, bietes un gurķus. Aicinām iepazīties rezultātiem infografikā.

Programma “Pats savam saimes galdam” izveidota 2017. gadā kā turpinājums programmas “Maizes rieciens” (2013-2016) aktivitātei “Atbalsts līdzdarbībai” - projektos iesaistījās 2`500 cilvēki, kuri pašu spēkiem audzēja dārzeņus un augļus savas saimes galdam, vai guva papildu ienākumus ģimenes vajadzībām. Plašāk: www.saimesgaldam.lv

2021. gadā atbalstītie projekti Vidzemē

Valkas novada Kārķu pagasta iniciatīvas veicināšanas biedrība “Ugunspuķe” aptvers 15 Kārķu un Ērģemes pagasta sociālā riska un, īpaši, daudzbērnu ģimenes. Tās projektā saņems nepieciešamo mazdārziņu ierīkošanai un darba rezultātā sarūpēs veselīgu pārtiku – dārzeņus, garšaugus, ogas, katra ģimene vidēji 200 kg apjomā. Organizācijas vadītāja Sandra Pilskalne stāsta, ka iepriekšējos projekta gados darbos iesaistītās ģimenes ļoti novērtē šo atbalstu un turpina aktīvi darboties, kas apliecina projekta ilgtspējību: “Tas nav pat nekādās mērvienībās sarēķināms, bet sajūtams un redzams - kā labais vairo labo, rosību, pozitīvas emocijas. Rezultātā katra ģimene ar saviem iekšējiem darba un laika resursiem, izmantojot Borisa un Ināras Teterevu fonda materiālo atbalstu, spēj paši sev daudz vairāk palīdzēt un sarūpēt veselīgu pārtiku.”

Siguldas biedrības „Cerību spārni” projektā iesaistīsies 30 cilvēki ar invaliditāti un viņu ģimenes. Projekta dalībnieki padomdevēja vadībā uzlabos esošās un apgūs jaunas dārzkopības prasmes. Viņi veiks dažādus dārza darbus – augsnes sagatavošanu, sēšanu, stādīšanu, ravēšanu, augu mēslošanu u.c. Vasaras laikā viņi rūpēsies par iesēto ražu un praktiskajās aktivitātēs mācīsies konservēt un saglabāt ražu. Projekta aktivitātes notiks kopienas dārzā. Organizācija pauž: “Kopienas dārzs cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ir nozīmīga mācīšanās vieta. Tas kalpo gan kā darba prasmju apguves objekts, gan kā pārtikas avots. Kopīgu dārza iekopšanu un rūpes par to uzņemas visi projekta dalībnieki. Ar dārza vadītāja atbalstu viņi mācīsies un līdzdarbosies visos dārzkopības procesos, kā arī vēlāk – konservēs un sagatavos izaudzēto ziemai.”

Amatas novada Nītaures senioru biedrība “Labākie gadi” aptvers 40 Amatas novada mājsaimniecības, tostarp vientuļos seniorus, personas ar invaliditāti un daudzbērnu ģimenes. Viņi saņems sēklas, stādāmo materiālu, minerālmēslus un dārza piederumus. Taču būtisko akcentu šī gada aktivitātēs biedrība liks uz COVID-19 skartajām senioru ģimenēm. “Iesaiste projektā senioriem ļaus atgūt spēkus un veselību pēc ilgā ierobežojumu sloga, rodot iespēju būt darbīgiem un aktīviem, sava dzīvesprieka un ģimenes budžeta uzlabošanā. Uzmundrinās arī dalīšanās prieks, jo daļu no izaudzētā vēlamies nogādāt mūsu novadniekiem - vientuļajiem senioriem, kuri paši vairs nespēj izaudzēt dārzeņus,” pauž organizācija.

Smiltenes novada biedrība “Māsas Veronikas” plāno palīdzēt 62 mājsaimniecībām: "Aptaujas rezultātā noskaidrojām, ka liela interese piedalīties ir vietējiem senioriem un pirmspensijas ļaudīm, kuriem ir zemi ienākumi, daudzbērnu ģimenēm un vientuļām māmiņām, jaunām ģimenēm, kuras ir atgriezušās uz dzīvi laukos, kā arī ģimenēm, kuru ienākumi pandēmijas laikā ir samazinājušies.” Tās ar biedrības gādību būs izaudzējušas ekoloģiskus dārzeņus, sagatavojušas krājumus ziemai un iestādījušas augļu kokus un ogulājus, kas labumu nesīs arī turpmākajos gados. Ir plānotas arī izglītojošās un dalīšanās aktivitātes. Piemēram, tiks apkopotas dalībnieku receptes, kuras pēcāk būs pieejamas interesentiem.

Nodibinājums Fonds “Saules kalns” aktivitātēs iesaistīs 25 Smiltenes novada mājsaimniecības. Ar saņemto sēklu, stādu un inventāra dāvinājumu dalībnieki pašu spēkiem nodrošinās sevi ar pārtiku ilgākam laika periodam. Organizācija stāsta: “Tas uzlabos kopējo dzīves kvalitāti, ļaus ietaupīt finanšu līdzekļus, parādīs, ka ar saviem spēkiem ir iespējams panākt daudz un sniegs motivāciju turpmākai aktīvai darbībai.”

Visus atbalstīto projektu aprakstus aicinām lasīt šeit: “2021. gadā atbalstītie projekti”.

Smiltene