Ziedo naudu Smiltenes ģimnāzijas simtgadei

Smiltenes pilsētas deputāti apstiprinājuši pašvaldības pamatbudžetu, ziedojumu un dāvinājumu budžetu un speciālo budžetu 2009. gadam.

 

Par pamatbudžetu "Ziemeļlatvija" jau rakstīja.

Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā 2009. gadam līdzekļu atlikums gada sākumā bija 4572 lati. No tiem 3867 lati budžetā ieskaitīti ar konkrētu mērķi - Smiltenes ģimnāzijai. Tos izdos skolas simtgades svinību organizēšanai, kas notiks šogad 30. maijā.

 

Ziedojumu un dāvinājumu budžetā 705 lati ir ieskaitīti Smiltenes pilsētas domei pašvaldības vajadzībām.

 

"Pašvaldības ziedojumu un dāvinājumu budžetā naudu ieskaita fiziskas vai juridiskas personas konkrētai iestādei, norādot konkrētu finansējuma izlietojuma mērķi, vai iztiekot bez tādas norādes," skaidro Smiltenes pilsētas domes galvenā grāmatvede Līvija Trapane.

 

Smiltenes pilsētas domes speciālajā budžetā 2009. gadam plānotie ieņēmumi ir četri tūkstoši latu no dabas resursu nodokļa. Papildu tam līdzekļu atlikums speciālajā budžetā gada sākumā bija 1485 lati.

 

Ienākumus no dabas resursu nodokļa pašvaldība izdos, lai apkalpotu lietus ūdens kanalizācijas tīklus Smiltenē.

 

Pavisam šim nolūkam domes speciālajā budžetā ir 5485 lati.

Smiltene