Žūrija kopā ar Smiltenes profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem dodas gardēžu ceļojumā 1

Ik gadu profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi gatavojas "Amatnieku svētkiem". Šogad tie ir X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētku neatņemama sastāvdaļa, lai turpinātu amatnieku darba tradīciju un prasmju atspoguļošanu svētku ietvaros.

"Amatnieku svētkus 2010" visā Latvijā organizē Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departaments un IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm. Smiltenē pasākuma organizēšana jau tradicionāli uzticēta Smiltenes tehnikumam.

Otrdien "Amatnieku svētku" žūrijas pārstāvji ieradās Smiltenē, lai vērtētu tehnikuma un profesionālās vidusskolas audzēkņu sagatavotos priekšnesumus un meistarstiķus koncertuzvedumā "Smiltenes gardēžu ceļojums Smiltene - Maskava - Parīze - Smiltene".

Ar nelielu žūrijas pārstāvju kavēšanos Smiltenes gardēžu ceļojums varēja sākties. Pirms uzstāšanās uztraukums bija pārņēmis gan jauniešus, gan kolektīvu vadītājus. Taču pēc tam dalībniekos iestājās miers, jo svarīgākais bija izpildīts - parādīt sevi, cik vien labi iespējams. Uzstājās tehnikuma jauniešu jauktais koris, vokālais ansamblis, deju kolektīvs, amatieru teātris "Dramis" un Profesionālās vidusskolas jauktais koris.

Kā novēroja "Ziemeļlatvija", žūrijas komisija lielāko sajūsmu izrādīja par amatu prezentācijām un meistarstiķiem, kur jaunieši atspoguļoja skolā apgūstamās amatu prasmes - komerczinībās, lauku tūrisma, ēdināšanas, viesnīcu pakalpojumos un veterinārmedicīnā.

"Amatnieku svētku" žūrijā Smiltenē darbojās diriģents Jānis Grigalis, Valsts izglītības satura centra pārvaldes vecākā referente Kristīne Bulka, IZM Profesionālās izglītības un vispārējās izglītības departamenta vecākā referente Gita Prīberga-Vilcāne, tautas deju ansambļa "Zelta sietiņš" pedagoģe Janīna Nurka, režisore Gita Stārastniece. Jau pēc pasākuma žūrijas locekļi pauda pozitīvu novērtējumu, atzīstot, ka kopumā priekšnesumi bijuši labā līmenī. Tapa arī skaidrs, ka Smiltenes tehnikuma un Profesionālās vidusskolas audzēkņi piedalīsies svētku otrajā kārtā.

Smiltenes tehnikumā uzrunātie jaunieši atzina, ka viņiem daudz nozīmē žūrijas vērtējums. "Pašiem šķiet, ka uzstājamies labi, bet varbūt no malas izskatās pavisam citādi. Tāpēc svarīgi, lai mūs novērtē profesionāļi. Viņi arī parāda virzienu, kurā mums savas prasmes jāpilnveido," uzskata pašdarbnieki.

Gandarīta par ieguldītā darba rezultātiem ir Smiltenes "Amatnieku svētku 2010" organizatore Anita Bērziņa. "Pēc žūrijas pārstāvju izteiktā viedokļa pārņem laba sajūta. Viņi teica, ja citās skolās viss iet uz leju, tad mūsējā esot pretēji," saka A. Bērziņa.

Kā norāda IZM Valsts jaunatnes iniciatīvu centra pārstāvji, visu skašu rezultāti tiks apkopoti līdz mēneša beigām, kas tiks publicēti mājas lapā www.visc.gov.lv.

Fakti"Amatnieku svētku 2010" mērķi ir iesaistīt profesionālās izglītības jauniešus nacionālās identitātes un valstiskās apziņas stiprināšanā, tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā; saglabāt jauniešos interesi un vēlmi piedalīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos; novērtēt profesionālās izglītības iestāžu kolektīvu māksliniecisko sniegumu un pedagogu darbu; kā arī veicināt jauniešos interesi par profesijas un amata apguvi.

Svētki profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem norisinās trijās kārtās: pirmajā žūrija, kas pārstāv Valsts jaunatnes iniciatīvu centru, dodas uz izglītības iestādēm, kur vērtē jauniešu mūzikas un deju kolektīvus, amatu un meistarstiķu programmu; otrajā jeb noslēguma kārtā pasākumos aprīlī piedalās to skolu jaunieši, kuri skašu norisē guvuši augstāko novērtējumu; trešā kārta būs līdzdalība X Latvijas skolu un jaunatnes dziesmu un deju svētkos

FOTOREPORTĀŽU SKATĪT ŠEIT!

Komentāri 1

lasītāja

Malači - mūsējie! Paldies Anitai, Lūsītim, Andai!
Turaties! Varēšana ir. Laba izdoma arī, lietpratēji - "mācītāji". Veiksmi!
Vismaz kāds var... un tas jau ir cerīgi!

pirms 10 gadiem, 2010.03.19 10:33

Smiltene