Smiltenes un Valkas novadu mēri tiekas ar Valsts prezidentu

Līdzsvarota reģionu attīstība un spēcīgi reģionālās attīstības centri ir priekšnoteikums valsts turpmākai attīstībai, uzsvēra Valsts prezidents Raimonds Vējonis, tiekoties ar Reģionālo attīstības centru apvienības (RACA) pārstāvjiem.

Valsts prezidents un novadu pašvaldību vadītāji pārrunāja jautājumus par reformām izglītībā, reģionālās nozīmes autoceļu tīkla sakārtošanu, atbalstu uzņēmējdarbības aktivitātei, dalītā īpašuma problemātiku, paredzēto finansējumu Eiropas Savienības (ES) fondu projektos, kā arī jautājumus par valsts iestāžu teritoriālo izvietojumu un iespējamām turpmākām reformām.

Prezidents un novadu pašvaldību vadītāji bija vienisprātis par nepieciešamību pēc iespējas unificēt valsts iestāžu teritoriālo izvietojumu, lai iedzīvotāji un uzņēmēji varētu vienuviet saņemt nepieciešamos pakalpojumus un konsultācijas. Vējonis uzsvēra to, ka valsts pārvaldes iestāžu teritoriālais izvietojums un nepieciešamo pakalpojumu pieejamība ir nesaraujami saistāma ar jaunu darbvietu radīšanai nepieciešamo infrastruktūru. Tāpēc svarīgi ir izvērtēt, kuras funkcijas būtu jānodrošina reģionālajiem attīstības centriem un kuri pakalpojumi jāsaglabā pietuvināti iedzīvotāju dzīvesvietai, veidojot efektīvāku valsts pārvaldes sistēmu.

"Valsts iestāžu reģionālā tīkla optimizācijas jautājums ir cieši saistīts ar iecerēm turpināt administratīvi teritoriālo reformu, veidojot jaunus pašvaldību sadarbības modeļus. Taču šajā jautājumā jau esmu uzsvēris, ka pirms jebkādām turpmākām pašvaldību reformām jāveic iepriekšējās reformas izvērtējums, kā arī jābalstās uz rūpīgu ekonomisko un sociālo apsvērumu analīzi, lai pašvaldības spētu pildīt tām likumos noteiktās funkcijas un iedzīvotājiem tiktu nodrošināta pakalpojumu pieejamība," sacīja Vējonis.

Prezidents arī norādīja uz nepieciešamību sakārtot reģionālās nozīmes autoceļu tīklu un nodrošināt to, lai jau esošajos novados ceļa infrastruktūra būtu piemērota nokļūšanai uz novadu administratīvajiem centriem. Tāpat prezidents atzina, ka reformas izglītības jomā un jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanas uzsākšana ir viens no prioritārajiem darbiem, kas jāveic nākamajai valdībai.

Tāpat prezidents aicināja novadu pašvaldību vadītājus būt neatlaidīgiem novadu aktuālo jautājumu pārstāvjiem valsts politikā.

Tikšanās ar Valsts prezidentu piedalījās pārstāvji no 20 novadiem, kas ir reģionālās attīstības centri.

Novados