Šodien uz Valmieras -Smiltenes autoceļa mērnieku laiki

Šodien autoceļa Valmiera - Smiltene dažādās vietās ik pēc noteikta laika pulcējas ceļam piekļaujošos teritoriju īpašnieki, lai ar savu parakstu apliecinātu robežu patiesumu. Uz tikšanos īpašniekus aicināja uzņēmums "Vidzemes mērnieks". Līdz tam vasaras nogalē un rudens mēnešos tika atjaunotas īpašumu robežkupicas visa autoceļa garumā.

Kā paskaidroja "Vidzemes mērnieks" pārstāvji, šāda robežu saskaņošana nepieciešama, jo Latvijas Valsts ceļi autoceļus reģistrēs Zemesgrāmatā. Tas savukārt palīdzēs piesaistīt līdzekļus autoceļu remontiem un uzturēšanai. Līdzīgs process jau noticis uz A2 maģistrāles. Turpmāk dokumentu sakārtošana notiks arī par citiem lielākajiem autoceļiem. 


Novados