Šodien visos mūsu novados notiks atceres pasākumi

25. martā, visos mūsu novados notiks atceres pasākumi, pieminot komunistiskā genocīda upurus - uz Sibīriju izsūtītos, nomocītos cilvēkus.

Atgādinām, ka 1949. gada marta deportācijas bija Padomju Savienības (PSRS) veikta masveidīga Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem. No savām mājām tika izvesti vairāk nekā 90 tūkstoši visu paaudžu cilvēku, sākot no zīdaiņiem līdz sirmgalvjiem. Daudzi gāja bojā izsūtījumā.

Smiltenes novadā 25. martā pulksten 9.30 notiks atceres brīdis pie represēto piemiņas akmens Blomē, pulksten 10 -  pie pieminekļa “Sašķeltā ģimene” Smiltenē. 

Pulksten 10.30 Smiltenes pilsētas kultūras centrā ikviens aicināts noskatīties Blomes pagasta teātrmīļu apvienības uzveduma “Austras grāmata” otro daļu. Uzvedums iestudēts pēc blomēnietes, politiski represētās Austras Jurgenas grāmatas “Austras atmiņas par Sibīriju” motīviem. 

Pulksten 11.30 turpat no kultūras centra tiks organizēts brauciens uz piemiņas brīdi Strenču dzelzceļa stacijā. 

Strenču dzelzceļa stacijā  atceres brīdis sāksies pulksten 12. Pēc tam Strenču novada kultūras centrā notiks koncerts, kurā dziedās Valmieras pagasta vīru ansamblis “Dziesmotā senatne”. Būs kopīga pasēdēšana. “Laipni aicināti visi represētie, kuri tika izsūtīti no Strenču stacijas. Tā ir iespēja mums reizi gadā satikties,” uz atceres pasākumiem Strenčos ielūdz Dzintra Lezdiņa, Strenču novada politiski represēto nodaļas valdes priekšsēdētāja.

Valkā 25. martā notiks vairāki pasākumi, pieminot komunistiskā genocīda upurus. Pulksten 15 Valkas pilsētas kultūras namā būs iespēja kopīgi pārskatīt traģiskos vēstures notikumus un kavēties atmiņās, noskatoties režisores Dzintras Gekas dokumentālo filmu “Kur palika tēvi?” - smagas uz Sibīriju aizvesto bērnu atmiņas par vecākiem (represētajiem  ieeja ir bez maksas). Pēc filmas pulksten 16.20 no kultūras nama uz Lugažu staciju izbrauks autobuss. Pulksten 16.30 Lugažu stacijā sāksies komunistiskā genocīda atcerei veltīts piemiņas brīdis. 

Ap pulksten 17 Valkā, bērnu un jauniešu centrā “Mice”, represētie tiek aicināti uz atmiņu pēcpusdienu pie tējas tases.  “Mices” teātra pulciņš “Vienradži” rādīs  Raiņa dzejas kompozīciju “Trīs vērtības kā stīgas vibrē...”.

Novados