Apbalvos Strenču novada sakoptāko mājvietu saimniekus

Ir  noslēdzies konkurss “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2014”.  Konkursa laureātus apbalvos šo sestdien, 2. augustā, pulksten 20 Strenču brīvdabas estrādē.


Jau rakstījām, ka 2. augustā Strenčos svinēs novada svētkus. To laikā pašvaldība suminās  sakoptāko māju saimniekus.Konkursā pieteiktos īpašumus vērtēja Strenču novada domes komisija: novada deputāte Zaiga Rožlapa, Jērcēnu pagasta pārvaldes vadītājs Kārlis Kārkliņš, Plāņu pagasta pārvaldes vadītāja Gunita Kainaize, Sedas pilsētas pārvaldes vadītāja Ludmila Miglāne un konkursa “Sakoptākā mājvieta Strenču novadā 2013. gadā”  balvas ieguvēja Gunita Krumholce.   

 Mājvietas dalībai konkursā varēja ieteikt pārvalžu vadītāji un jebkura fiziska vai juridiska persona. “Diemžēl šogad konkursā saņēmām ļoti maz pieteikumu, un vērtēšanā ar to bija jārēķinās,” “Ziemeļlatvijai” atzīst konkursa  komisijas priekšsēdētāja Zaiga Rožlapa. Z. Rožlapa domā, ka nākamgad varētu pagarināt pieteikšanās laiku un vairāk rosināt un motivēt novada iedzīvotājus pieteikt savus vai kaimiņu īpašumus konkursā par sakoptāko mājvietu, jo būtu žēl atteikties no šā pasākuma. 

Kaut arī daudzi cilvēki kopj savus īpašumus pašu priekam, ne izrādīšanās dēļ, konkurss par sakoptāko mājvietu savā ziņā motivē censties vēl vairāk un rezultātā novads kļūst vēl sakoptāks un skaistāks. “Piemēram, Strenčos redzu daudzus skaistus, ikdienā sakoptus dārzus un pagalmus, taču, ja nav pieteikuma līdzdalībai konkursā, mums nav ļauts tos vērtēt,” skaidro Z. Rožlapa.Izvērtējot pieteiktos īpašumus, komisija lēmusi tā, lai laureāti būtu katrā novada pagastā un pilsētā. 

Nominācijā “Lauku sētas/ viensētas”  apbalvošanai izvirzīts Vitas un Ivara Leļļu īpašums “Leļļi” Jērcēnu pagastā un Gaļinas Kokinas īpašums “Kauči” Plāņu pagastā. “Jērcēnu pagasta “Leļļos” dzīvo ģimene, kur vīrs strādā ārzemēs un nopelnītie līdzekļi tiek ieguldīti dzimto māju uzturēšanā un sakopšanā. “Kaučos” ir iekopti foreļu dīķi, tiek celts viesu nams, saimniekiem skatoties nākotnē un domājot par nākamajām paaudzēm,” iespaidos dalās Z. Rožlapa.

Nominācijā “Individuālās ģimenes mājas pilsētās un ciemos” par sakoptākajām šogad atzītas Ilzes Žiliones māja Sedā un Inetas Lezdiņas māja Strenčos. Nominācijā “Uzņēmumi, daudzdzīvokļu mājas un iestādes” uzvarētāja ir daudzdzīvokļu māja  “Šalkas” Plāņu pagastā un Strenču luterāņu baznīcas teritorija. 

Par īpašām iniciatīvām estētiskās vides veidošanā  atzīmēta sedēnietes Anitas Brīvules iniciatīva Sedas pilsētas centra  apstādījumu labiekārtošanā un biedrības “Cerības pakāpiens” izveidotais  bērnu un jauniešu brīvdabas aktivitāšu laukums Sedā.  Tā ir vēl viena jauna vieta novadā, kur iedzīvotāji, it īpaši ģimenes ar bērniem, var atpūsties un pavadīt brīvo laiku.

20140730-0849-screenshot-3.jpg

Strenči