Strādās, lai Latvija būtu zaļa

Daudzviet valstī šodien, 23. aprīlī, ar saukli “Latvijai būt zaļai!” notiks Lielā Talka -  tradicionāls vides pasākums Latvijā kopš 2008. gada ar mērķi padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē. 


Talcinieki strādās arī Strenču novadā, kur savu roku  vides sakopšanas darbos brīvprātīgie varēs pielikt Strenčos, Sedā, Jērcēnos, Plāņos un Jaunklidzī. Visās vietās talciniekus gaidīs pulksten 9.

Īpaši gaidīs stiprus vīrus

Strenčos Lielā Talka notiks pie brīvdabas estrādes Gaujmalā, informē Ginta Gailīte, talkas koordinatore Strenču novadā. Talciniekiem līdzi jāņem grābekļi. Pašvaldības Īpašumu apsaimniekošanas un tehniskā nodrošinājuma nodaļa īpaši gaidīs ierodamies spēcīgus vīrus, kuri varētu palīdzēt uzlikt laivu piestātni un citu Gaujas pludmales infrastruktūru.


Talcinieki strādās arī pie Strenču evaņģēliski luteriskās baznīcas, kur talku no pulksten 9 rīko vietējā luterāņu draudze. Tāpat, kā iepriekšējos gados, palīgā var doties arī citi strencēnieši.


Draudzes locekle Solvita Tēberga stāsta, ka šopavasar talkā sakops Strenčupītei piegulošo baznīcas  parka teritoriju (upes krastus), kur sakrituši sausie zari, kā arī pašu baznīcas parku un celiņus.  Vēlāk maijā pie baznīcas vienā dobē atjaunos skujeņu stādījumus un stādīs puķes.


“Šis mūsu draudzei ir jubilejas gads, tāpēc gribam sakopt baznīcu un tās apkārtni. 7. decembrī apritēs 110 gadi, kopš ir iesvētīta Strenču evanģēliski luteriskā draudze,” vēsta S. Tēberga.


Sestdien Strenčos talkā strādās arī degvielas uzpildes stacijas ”Ziemeļu nafta” darbinieki.


Talkas pieteikums saņemts arī no Strenču novada iedzīvotāja Sergeja Kokina, kurš organizēs talku Gaujmalā netālu no Strenčiem -  kopā ar palīgiem sakops autostāvvietu pie Gaujas un Oliņu avota teritoriju, informē G. Gailīte.
Stādīs birzīti

Sedas iedzīvotāji šo sestdien aicināti pulcēties pie pilsētas pārvaldes, lai sakoptu stadiona apkārtni un parku. Palīgus gaidīs arī biedrība “Cerības pakāpiens”, kas strādās bērnu rotaļlaukuma teritorijā.  


Jērcēnos talciniekus gaidīs pie Jērcēnmuižas. Lielajā Talkā sakops parka teritoriju un atjaunos laipu uz ugunskura saliņu. Ģimenes atbalsta centra “Liepugatves” vadītāja Līvija Pinzule savus talciniekus aicina sakopt ceļmalas un pastrādāt Ķeižos.


Plāņos, sekojot talkas sauklim “Latvijai būt zaļai!”, visi talcinieki aicināti ierasties pie bijušās skolas ēkas un piedalīties  birzītes stādīšanā teritorijā aiz skolas. Lūgums līdzi ņemt lāpstas. 


Plāņu pagasta Jaunklidzī šosestdien Lielā Talka notiks pie saieta nama, lai kopīgiem spēkiem sakoptu drupu teritoriju. 


“Aicinām ikvienu novada iedzīvotāju pievienoties talciniekiem jebkurā talkas vietā Strenču novadā,” rosina G. Gailīte.


Strenči