Atcelto koncertu aizstāj ar gaismas izrādi

Vispirms ieplānoja aprīlī, tad novembrī, pēc tam februārī, un atkal nekā. Ārkārtējās situācijas dēļ Strenču novada Kultūras centrs jau trīs reizes ir atcēlis koncertu “Dziesma, ar ko tu sāksies...”, kurā  piedalītos komponists Imants Kalniņš.

Viņa dziesmas dziedātu mūziķi Marts Kristiāns Kalniņš un Kristīne Kārkle-Kalniņa, koncertu kuplinātu Strenču novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvi – jauktais koris “Rītu puse”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tīne” un Strenču mūzikas skolas audzēkņi. 

Vēlējās uzmundrināt smagā laikā

Kārtējo reizi izsvītrojot šo koncertu no grafika, Strenču novada Kultūras centra vadītāja Liene Krūmiņa un viņas vietniece Sarmīte Caune nenolaida rokas un izdomāja, kā citādā, šim ierobežojumu laikam atbilstošā veidā uzmundrināt savus amatiermākslas kolektīvus un novada iedzīvotājus. 

“Šodien (pēc jau pieminētā koncerta – redakcijas piezīme) bija paredzēts pašdarbības kolektīvu vakars kopā ar Imantu Kalniņu. Tad nu par godu JUMS, MĪĻIE PAŠDARBNIEKI, iemirdzējies Kultūras centrs un gaismiņu mirdzumā skan Imanta Kalniņa mūzika,” tā savā “Facebook” kontā februāra nogalē ierakstīja Strenču novada Kultūras centra vadītājas vietniece Sarmīte Caune.

Tas uzrunāja ne tikai pašdarbniekus, bet piesaistīja arī garāmgājējus un garāmbraucējus. 

“Cilvēki nāca skatīties, dziedāja līdzi Imanta Kalniņa dziesmām,” priecīga par idejas trāpīšanu mērķī “Ziemeļlatvijai” stāsta Sarmīte Caune.

Imanta Kalniņa mūzika pie Strenču novada Kultūras centra skanēja divus vakarus no pulksten 18  līdz 23. Šajā laikā divus vakarus Strenču novada Kultūras centrs arī staroja, piedāvājot daudzkrāsainu gaismas izrādi, bet Kultūras centra ēkas logi abos stāvos bija izgaismoti nedēļu.

Papildu tam pagalmā pie Kultūras centra divos stendos izliktajā izstādē varēja apskatīt fotogrāfijas, kurās iemūžināti gan novada amatiermākslas kolektīvi, gan mirkļi no Strenču novadā sarīkotajiem kultūras pasākumiem.

“Ar to visu vēlējāmies uzmundrināt galvenokārt mūsu amatiermākslas kolektīvus,  kuriem šis laiks ir diezgan smags. Viņi nevar tikties, nevar dziedāt, dejot, muzicēt, spēlēt teātri. Vēl uzrunājām mūsu kolektīvu vadītājus padomāt par uzmundrinošiem vārdiem saviem dalībniekiem, nofilmējām viņu sveicienu un publicējām sociālajos tīklos,” stāsta Sarmīte Caune.

Idejas, kā uzmundrināt amatiermākslas kolektīvus, Strenču novada kultūras darbiniekiem radušās pēc pirmajiem virtuālajiem semināriem, ko piedāvā Rīgas pilsētas kultūras pils “Ziemeļblāzma” izveidotā “Ziemeļblāzmas akadēmija”, ko vada smilteniešu novadnieks Kārlis Anitens.

Vērtība katram prieka mirklim

“Ir ļoti jauki, ka kultūras namā ir rosība arī bez mūsu klātesamības. Tas iepriecina,” “Ziemeļlatvijai” teic strencēniete Inga Čukure, kura tāpat kā viņas dzīvesbiedrs Gints Čukurs ir divu Strenču novada Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu dalībniece: abi dzied jauktajā korī “Rītu puse” un dejo vidējās paaudzes deju kolektīvā “Tīne”.

Arī Inga redzējusi, kā tumsā staro izgaismotais Strenču novada Kultūras centrs, un priecājusies par to. Šobrīd, kad arī amatiermākslā ir dīkstāve, vērtība ir katram prieka mirklim.

Pērn pavasarī, pirmās ārkārtējās situācijas laikā, Ingai vēl bija sajūta, ka nu, pēc intensīva darba mēģinājumos, ir brīvs laiks atpūtai un nav tik traki paņemt pauzi. Tagad viņa tā vairs nedomā.

“Man ļoti pietrūkst dziedāšanas. Koris ir mana baznīca, izdziedoties es jūtos ļoti labi. Pietrūkst arī dejošanas, kustību un smieklu. Pietrūkst mēģinājumu procesa, kam līdzi nāk daudz jauku lietu. Mēģinājumos satiec savējos, ar kuriem ilgi būts kopā un viss kaut kas piedzīvots. Pietrūkst kopīgo  gājienu uz sporta zāli, lai vingrotu trenera vadībā. Vingrot mājās man pacietības pietiek tikai kādu laiku. Apbrīnoju cilvēkus, kuri to dara regulāri,” savās “kovidlaika” sajūtās dalās Inga Čukure.

Viņa secina, ka šis laiks bez mēģinājumiem iespaido ne tikai pašsajūtu, bet arī kaitē balsij. Inga ir Strenču mūzikas skolas skolotāja un, vadot tiešsaistē mūzikas skolā solfedžo stundas un dziedot, jūt, ka balss vairs nav tik skanīga un tīra, kā agrāk, jo nav kustināta un “ieeļļota” mēģinājumos. Dziedāšana mājās šad un tad balsi neglābjot.

Inga ar nostaļģiju atskatās uz pērno vasaru, kad korim “Rītu puse” bija nometne Nīcā, un cer, ka šovasar jūlija pēdējā nedēļā varēs to atkārtot, jo plānā tāda nometne ir. Un, protams, gaidīti tiek koncerti. “Tā ir enerģijas apmaiņa starp skatītājiem un kolektīviem, un tā ir arī labestības vairošana,” uzskata Inga.

Vīrieši svētkos šarmēs virtuāli

Strenču  novada Kultūras centrs jau īsteno kārtējo projektu, lai iedvesmotu un iepriecinātu, cik nu šobrīd to var,  – tas ir virtuāls koncerts “Vīriešu šarms 8. martā”, ko “Facebook”, “YouTube” un Strenču novada portālā varēs noskatīties pirmdien, 8. martā. 

Koncerts jau ir ierakstīts. Savus sveicienus jaunkundzēm un kundzēm ar dziesmu, muzicēšanu vai dzeju sūtīs jaunskungi un kungi – gan Strenču novada iedzīvotāji, gan mākslinieki, kuri savulaik uzstājušies Strenču novadā, tai skaitā grupa “Carnival Youth”.

Klātienē nekādi kultūras pasākumi Strenču novadā tuvākajā laikā netiks rīkoti, ņemot vērā Latvijā noteikto ārkārtējo situāciju. 

“Raidīsim debesīs labas domas, lai 15. maijā Strenčos varētu notikt Gaujas plostnieku svētki, kam jau gatavojamies. Tajā pašā dienā ir ieplānota jaunās Strenču brīvdabas estrādes atklāšana un pirmā zaļumballe jaunajā estrādē. Ballē spēlēs grupa

Strenču pilsēta