Turpinās Strenču pilsētas ūdenssaimniecības projekts 

Kā jau iedzīvotāji būs pamanījuši, joprojām turpinās darbi, kas paredzēti projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps”. Šoziem laika apstākļi ir diezgan labvēlīgi, tādēļ SIA „Vidzemes energoceltnieks” vīri izmanto katru dienu, lai turpinātu iesāktos darbus.
 
Kamēr SIA „8CBR”, kas realizē projektu „Tranzītielas rekonstrukcija Rīgas ielas un Valkas ielas posmā no tilta pār Strenčupīti līdz Slimnīcas ielai Strenču pilsētā”, ir devusies tehnoloģiskajā pārtraukumā, tikmēr SIA „Vidzemes energoceltnieks” jau ir paspējusi izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus Valkas ielā, savukārt, Rīgas ielā jau ir iesākta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nomaiņa. Gaujas, Ugunsdzēsēju un J.Ziemeļnieka ielās tīklu izbūve un rekonstrukcija paredzēta vasarā.

Ūdenssaimniecības projekta rezultātā tiks nodrošināta kvalitatīva dzeramā ūdens ieguve un piegāde lietotājiem, kā arī uzlabots centralizētās notekūdeņu savākšanas pakalpojums. 

2013.gada 20.septembrī tika parakstīta Vienošanās starp Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” un Strenču novada domi par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Strenču pilsētā, 4.etaps” (Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/128/110) realizāciju. Projekts top ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu. 

Projekta attiecināmās izmaksas – 263609.71 LVL. 85 % no projekta attiecināmajām izmaksām līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) – 224068.25 LVL. 

Projekts tiek realizēts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4. prioritātes „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1. pasākuma „Vide” 3.4.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” ietvaros.

Strenči