Strenču novadā - jauns apbalvojums

Strenču novada dome aicina izvirzīt kandidātus pašvaldības jaunajam apbalvojumam "Gada cilvēks". To var piešķirt deviņās nominācijās. Laureātus suminās valsts svētku sarīkojumā, kas notiks 18. novembrī Strenču kultūras namā.

Iesniegtos pieteikumus izskatīs apbalvojuma vērtēšanas komisija. Pretendentus var pieteikt ikviens: gan iedzīvotāji, gan juridiskas personas.

"Gada cilvēks" ir jauns apbalvojums, ko iedibinājusi Strenču novada dome. Pagājušajā gadā pašvaldība pasniedza Atzinības rakstus," informē Strenču novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ginta Gailīte.

Pieteikumi par "Gada cilvēka" kandidātiem līdz 4. novembrim jāiesniedz Strenču novada domes lietvedībā Strenčos, Valkas ielā 16, vai jāiemet kastītēs Strenču novada bibliotēkās.

Apbalvojumu "Gada cilvēks" Strenču novada dome piešķir: izglītībā, kultūrā, sportā, medicīnā, uzņēmējdarbībā, labdarībā, sociālajā vidē, vides estētikā un par mūža ieguldījumu. Kandidātus var izvirzīt: par darbiem, kas paveikti iepriekšējā gadā vai par nopelniem ilgākā laika posmā; nozīmīgu ieguldījumu Strenču novada attīstībā, izpētē vai kultūras mantojuma apzināšanā; novada vārda popularizēšanu; ieguldījumu novada un tā iedzīvotāju labklājības vārdā.

Titulam "Gada cilvēks" var arī izvirzīt personas, kuras ilggadīgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Strenču novadā un veicinājušas novada izaugsmi kopumā, vai arī kļuvušas par autoritātēm novadā un ieguvušas popularitāti iedzīvotāju vidū ar savu darbu, uzskatiem un uzvedību.

Novados