Strenču pašvaldības īpašumā nodod zemi un trīs būves

Šodien Ministru kabinets nolēma atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Valkas rajona Strenču pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piederošu nekustamo īpašumu.

Pašvaldības īpašumā nodos zemes vienību 1,3989 hektāru platībā un trīs būves Valkas rajona Strenčos, Valkas ielā 16, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā. Strenču pilsētas pašvaldība šis nekustamais īpašums jāizmanto pilsētas bibliotēkas un publiskā interneta lasītavas izvietošanai. Gadījumā, ja tas vairs netiek izmantots valsts pārvaldes funkciju veikšanai, īpašums bez atlīdzības jānodod valstij.

Novados