Turpinās Blomes kultūras nama rekonstrukcija 1

Lai arī apjomīgā projekta „Blomes pagasta kultūras nama rekonstrukcija" īstenošanas laiks un ilgums bija no 2009. gada 7. aprīļa līdz pat šā gada 31. janvārim, darbi vēl nav beigušies.

„Ziemeļlatvija" jau rakstīja, ka Blomes kultūras nama rekonstrukcijas darbi notiek ar mērķi, lai nodrošinātu kultūras un atpūtas pasākumu pieejamību pagasta iedzīvotājiem.

Pērn kultūras namam tika nomainīts jumts, ārdurvis un logi. Apjomīgākais darbs - ģeotermālās apkures sistēmas ierīkošana - ir ieildzis. Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā uzzinājām, ka projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts.

Līdz 15. februārim pilnībā jābūt ierīkotai jaunajai apkures sistēmai, bet līdz 25. maijam jāpabeidz viss pārējais. Blomes pagasta pārvaldes vadītājs Gaidis Bogdanovs stāsta, ka problēmas radušās diviem logiem, kuru stikli vienkārši saplīsa. Jāpanāk šo logu nomaiņa.

Kultūras nama vadītāja Gita Skadiņa ir pozitīvi noskaņota, jo jau tagad jūtamas pārmaiņas. „Kopš nomainīti logi, vairs vējš nesvilpo un zālē kļuvis manāmi siltāk," saka G. Skadiņa.

Teiktajam piekrīt arī senioru deju kopas „Papardes" dalībniece Mirdza Eberharde. „Ja reiz nauda ir, tad tā kaut kur jāiegulda. Mēs, dejotājas, kultūras namā satiekamies reizi nedēļā. Citās ziemās bija auksts, jo vecie logi tikpat kā krita ārā. Tagad mēģinājumos ir daudz patīkamāk," teic dejotāja.

Bez senioru deju kopas kultūras namu vēl apdzīvo jauniešu deju kolektīvs, teātrmīļu apvienība „Nenolaid rumpi!", sieviešu vokālais ansamblis, līnijdeju dejotājas no Smiltenes, kā arī teātrmīļu apvienības dāmas apgūst spāņu dejas.

Komentāri 1

Novados