Uzsāka vēlāk nekā plānots

Pirms divām nedēļām pagarināta projekta "Smiltenes novada Grundzāles un Palsmanes pagastu izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām" ieviešana. Kā norāda Smiltenes novada domes Attīstības un plānošanas vadītājs Andris Lapiņš informē, ka pagarinājums līdz 2012. gada 31. oktobrim nepieciešams, jo projektu īstenošana uzsākta vēlāk nekā plānots, kā arī tādēļ, lai kvalitatīvi veiktu ēku norobežojušo konstrukciju siltināšanu pilnā apjomā.

Tehnoloģiski šie darbi jāveic pavasara, vasaras periodā.

Līdz šim projekta īstenošanas ietvaros veikta Grundzāles pamatskolas un Palsmanes bērnudārza ēku renovācijas tehnisko projektu izstrāde un tiek gatavoti dokumenti atklātā konkursa izsludināšanai uz projekta ietvaros veicamajiem būvdarbiem. "Projekta galvenie nosacījumi ir Izglītības iestāžu renovācija atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, tāpēc iepirkums tiks veikts atbilstoši "zaļā publiskā iepirkuma" principiem," skaidro pašvaldības speciālists.

Jau rakstījām, ka projekta īstenošana kļuva iespējama, piesaistot Klimata pārmaiņu finanšu instrumentu. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 608 698 lati, no tiem Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansējums būs līdz 517 393 lati un Smiltenes novada domes finansējums 91 305 lati.

Novados